Hvordan oppdaterer jeg Fitbit-enheten?

Fitbit lanserer av og til gratis funksjonsforbedringer og feilrettinger for enheten gjennom fastvareoppdateringer. Du finner mer informasjon under Hvilke endringer ble gjort etter den siste Fitbit-enhetsoppdateringen?

Du finner instruksjoner for feilsøking under Hvorfor kan jeg ikke oppdatere Fitbit-enheten?

Merk: Vi lanserer oppdateringer til alle kunder gradvis. Hvis en oppdatering er tilgjengelig, men du ikke ser den, kan du sjekke appen på nytt senere.

Var denne informasjonen nyttig?