Hur startar jag om min Fitbit-enhet?

Om du upplever något av följande problem startar du om enheten:

  • Synkroniserar inte
  • Svarar inte på knapptryckningar, tryck eller svepningar
  • Laddat men startar inte
  • Registrerar inte steg eller annan statistik

Om du startar om enheten så stängs den av och sätts på igen utan att radera någon aktivitetsdata.

Vissa Fitbit-enheter har små hål för sensorer som mikrofon eller höjdmätare. Försök inte starta om enheten genom att föra in några föremål, t.ex. gem, i de här hålen, eftersom det kan skada din Fitbit-enhet.