Artikel

Varför laddas inte min Fitbit-enhet?

Information

 
Article Text

För att maximera livslängden av din Fitbit-enhets batteri, se tips i Kan jag förlänga Fitbit-batteriets livslängd? 

För att bekräfta att din enhet laddas, se Hur laddar jag min Fitbit-enhet?

Om ditt batteri slutade ladda kan du prova lösningarna nedan.

ProblemLösning
Kontakterna på enheten eller laddningskabeln är smutsiga.    Damm och skräp kan samlas över tid. Rengör laddningskontakterna på baksidan av enheten och stiften på laddningskabeln med hjälp av anvisningarna i Hur rengör jag min Fitbit-enhet?
USB-porten eller uttaget är felaktigt.Prova en annan USB-port eller en UL-certifierad väggladdare.
Enheten är inte ordentligt ansluten till laddningskabeln.Kontrollera justeringen och försök ansluta din enhet till laddningskabeln igen. Mer information finns i Hur laddar jag min Fitbit-enhet?
Enheten fungerar inte som förväntat.Starta om din enhet. Mer information finns i Hur startar jag om min Fitbit-enhet?
Enheten är våt.Torka noggrant av din enhet innan du laddar den.
Felet ”otillräcklig strömkälla” visas på enhetens skärm.Ta bort andra enheter som är anslutna till din strömkälla, eller anslut enheten till en annan källa.
Du har inte använt enheten på flera månader och den slås inte på.Låt enheten vara ansluten till laddningskabeln i minst 30 minuter.
Om du fortfarande har problem, kontakta Kundsupport.
Senaste uppdatering: February 21, 2020
Jag upplevde att den här artikeln hjälpte mig Jag upplevde att den här artikeln hjälpte mig

Jag upplevde inte att den här artikeln var till nytta Jag upplevde inte att den här artikeln var till nytta

Få kraft av att vara många

Expertråd till de senaste nyheterna. Allt finns här.
Sök i hjälpforumEndast stöds på engelska vid denna tidpunkt.

Låt oss prata

Få support