Artikel

Vad är aktiva minuter?

Information

 
Article Text

Din Fitbit-enhet känner igen och tilldelar aktiva minuter när aktiviteten du gör är mer ansträngande än en vanlig promenad, vilket inkluderar allt från en rask promenad till en kardioträning eller löpning.

Hur tjänar jag in aktiva minuter?

Fitbit-enheter beräknar aktiva minuter med användning av metaboliska ekvivalenter (MET:er). MET:er hjälper till att mäta energiförbrukningen för olika aktiviteter. Eftersom de gör det på ett sätt som är jämförbart mellan personer med olika vikt används MET:er allmänt som indikatorer för träningsintensitet. Till exempel anger en MET på 1 en kropp i vila. Fitbit-enheter uppskattar ditt MET-värde under en viss minut genom att beräkna intensiteten för din aktivitet.

Du tjänar in aktiva minuter för aktiviteter med ett värde på eller över ca 3 MET.  För att överensstämma med Center for Disease Controls (CDC:s) ”10 minuter i taget är bra”-koncept, tilldelas minuter endast efter 10 minuters kontinuerlig måttligt intensiv aktivitet. Du kan se CDC:s rekommendationer på CDC:s webbplats

Om samma aktivitet ger dig ett visst antal aktiva minuter en dag och färre aktiva minuter nästa dag så ska du komma ihåg att det är intensiteten för träningen som är nyckeln. Ofta skiljer sig det som verkar vara exakt samma mängd ansträngning över samma avstånd i själva verket tillräckligt för att påverka ditt antal aktiva minuter.

Tjänar jag in aktiva minuter om jag loggar en övning eller aktivitet manuellt?

För de flesta manuellt loggade aktiviteter använder Fitbit en standardmässig MET-poäng och din (valfria) kaloriförbränning för att beräkna aktiva minuter. Aktiviteter med hög kaloriförbränning ger fler aktiva minuter. Eftersom anpassade aktiviteter saknar en associerad MET-poäng, kommer du endast att få aktiva minuter för dem om du även loggar en hög kaloribränning.

Hur uppnår jag mitt mål för aktiva minuter?

Standardmålen för aktiva minuter är baserade på CDC:s rekommendation om daglig måttlig till intensiv aktivitet: 20-30 minuter för vuxna och 60 minuter för barn. Du kan ändra ditt mål för aktiva minuter för att tillgodose dina personliga behov. Mer information finns i Hur spårar jag mina hälso- och träningsmål med Fitbit?

Fitbit-enheter som följer upp din puls gör ett bättre jobb ifråga om att upptäcka aktiva minuter för aktiviteter som inte är stegbaserade, till exempel tyngdlyftning, ansträngande yoga och rodd. Om din enhet inte har någon hjärtfrekvenssensor kommer dina aktiva minuter att vara lägre för aktiviteter som inte är stegbaserade.

Ju fler kalorier du förbränner, desto högre blir ditt MET-värde, så ju mer kalorier du förbränner desto högre är ditt totala antal aktiva minuter. Om vi antar att du är aktiv i minst 10 minuter åt gången så indikerar gröna pilar i kalorigrafen att du tjänar in aktiva minuter.

 

Senaste uppdatering: April 25, 2019
Jag upplevde att den här artikeln hjälpte mig Jag upplevde att den här artikeln hjälpte mig

Jag upplevde inte att den här artikeln var till nytta Jag upplevde inte att den här artikeln var till nytta

Få kraft av att vara många

Expertråd till de senaste nyheterna. Allt finns här.
Sök i hjälpforumEndast stöds på engelska vid denna tidpunkt.

Låt oss prata

Få support