Vad är aktiva zonminuter och aktiva minuter på min Fitbit-enhet?

Tjäna aktiva zonminuter eller aktiva minuter baserat på din enhet med pulshöjande aktivitet under dagen.

Spårar min Fitbit-enhet aktiva zonminuter eller aktiva minuter?

Fitbit Charge 4, Fitbit Ionic och Fitbit Versa serierna spårar aktiva zonminuter. Alla andra enheter spårar aktiva minuter .

Active Zone Minutes

Aktiva minuter