Artikel

Varför fungerar inte min Fitbit-våg?

Information

 
Article Text

Lär dig hur du felsöker din våg i Fitbit Aria-serien.

Hur kontrollerar jag batterinivån på min Fitbit-våg?

Om din våg inte slås på när du står på den kan du behöva byta batterierna. 
 • Fitbit-appen
  1. Nudda fliken Idag Användarens tillagda bild > profilbild.
  2. Kontrollera batteriikonen bredvid namnet på din våg. Batterinivån var korrekt vid den senaste synkroniseringen.
  3. Om batterinivån är låg ska du byta ut batterierna.
  4. Om batterinivån inte är låg, ta bort batterierna i minst 10 sekunder och sätt i dem igen.
 • fitbit.com-översikt
  1. Från översikten på fitbit.com klickar du på kugghjulsikonen Användarens tillagda bild.
  2. Kontrollera batterinivån för din våg. Batterinivån var korrekt vid den senaste synkroniseringen.
  3. Om batterinivån är låg ska du byta ut batterierna.
  4. Om batterinivån inte är låg, ta bort batterierna i minst 10 sekunder och sätt i dem igen.
Om din våg inte slås på efter byte av batterier, kontakta Kundsupport.

Vad betyder felmeddelandet på min Fitbit-våg?

Om du ser ett felmeddelande på din Fitbit Aria eller Fitbit Aria 2, kan du lära dig varför det visades och hur du felsöker problemet.
Välj din våg för mer information.

I tabellen nedan visas de olika felmeddelanden som du kan stöta på. Om du fortfarande har problem efter att du har slutfört felsökningsstegen, kontakta Kundsupport.

FelmeddelandeSpecifikationFelsökningssteg
WIFI ERR
eller
NO SYNC (under konfigurering)
Vågen kunde inte kommunicera med ditt Wi-Fi-nätverk.Det här felet uppstår oftast när nätverkslösenordet är felaktigt inmatat eller routern inte har konfigurerats korrekt. Det kan också bero på en brandvägg, MAC-filtrering eller användning av nätverksförlängare eller repeaters. Kontrollera att ditt lösenord är korrekt och att routern är inställd så att den tillåter den 802.11b-anslutning som krävs. Om du är osäker på ditt Wi-Fi-lösenord, se Hur hittar jag mitt lösenord och säkerhetsinställningarna för Wi-Fi-nätverket? Om du behöver hjälp med att verifiera routerns konfiguration, se din routers manual eller kontakta din internetleverantör.

Innan du försöker ställa in din våg igen rekommenderar vi följande:
 • Se till att din våg finns inom 3 meters avstånd från din router.
 • Rensa webbläsarens cacheminne och kakor.
 • Vi rekommenderar inte att du använder förlängare. Om du använder en förlängare måste du se till att den befinner sig på en lägre kanal än din router.
NO SYNC
eller
Wi-Fi-symbol med ett ”X”
(efter invägning)
Vågen kan inte kommunicera med ditt Wi-Fi-nätverk.Det här felet uppstår oftast när nätverksinställningarna ändras, till exempel när du skapar en ny router eller ändrar ditt nätverksnamn eller lösenord. Om du nyligen har ändrat nätverksinställningarna, se Hur återansluter jag min våg till mitt trådlösa nätverk? Om du är osäker på ditt Wi-Fi-lösenord, se Hur hittar jag mitt lösenord och säkerhetsinställningarna för Wi-Fi-nätverket?

Kontrollera att din router är påslagen och att Aria ligger i närheten. För felsökningssteg, se Varför synkroniseras inte min Fitbit-enhet?
SENSING, THINKING, ERRVågen kan inte mäta din vikt.Ta bort batterierna i 10 sekunder och sätt sedan tillbaka dem. Se till att vågen är placerad på jämn yta och väg dig själv igen. Om felmeddelandet kvarstår, kontakta Kundsupport.
GUESTVågen kan inte identifiera användaren som vägde sig.Om ditt Fitbit-konto är kopplat till vågen, se Varför identifierar min våg mig som en gäst?
I tabellen nedan visas de olika felmeddelanden som du kan stöta på. För information om ikoner som visas på Aria 2, se Vad betyder ikonen på min Aria 2? Om du fortfarande har problem efter att du har följt felsökningsstegen, kontakta Kundsupport.
FelmeddelandeSpecifikationFelsökningssteg
WRONG PASSWORDLösenordet stämmer inte.Det här felet uppstår oftast om du ändrat ditt Wi-Fi-lösenord eller om du har angett det felaktigt under konfigurationen. Kom ihåg att ditt lösenord är känsligt för stora och små bokstäver. Om du nyligen har ändrat nätverksinställningarna, se Hur återansluter jag min våg till mitt trådlösa nätverk? Om du är osäker på ditt Wi-Fi-lösenord, se Hur hittar jag mitt lösenord och säkerhetsinställningarna för Wi-Fi-nätverket?
CAN'T CONNECTVågen kan ansluta till routern men har ingen internetanslutning.Kontrollera din Wi-Fi-anslutning med en annan enhet, t.ex. en telefon eller dator. Om den enheten inte kan ansluta till Internet när du är ansluten till ditt Wi-Fi-nätverk ska du starta om din router. Om du fortfarande inte har tillgång till internet ska du kontrollera att routerns kablar är inkopplade.
NO WIFIVågen får ingen åtkomst till routern.Kontrollera att routern är på. Om så är fallet, flytta din våg närmare routern och försök att konfigurera Wi-Fi-nätverksanslutningen igen. För instruktioner, se Hur återansluter jag min våg till mitt trådlösa nätverk? Om du lägger till ditt nätverk manuellt måste du välja rätt säkerhetstyp. För att hitta din nätverkssäkerhetstyp, se Hur hittar jag mitt lösenord och säkerhetsinställningarna för Wi-Fi-nätverket?
WEAK SIGNALVågen känner igen routern men kan inte ansluta till den.Flytta din våg närmare din router. Se till att du inte använder ett offentligt Wi-Fi-nätverk, inklusive alla nätverk som kräver att du accepterar användarvillkor eller loggar in innan du använder dem.
CONNECTION ERRORVågen kan inte ansluta till ditt Wi-Fi-nätverk, men orsaken till detta är okänd.Flytta din våg närmare din router och se till att du inte använder ett offentligt Wi-Fi-nätverk, inklusive alla nätverk som kräver att du accepterar användarvillkor eller loggar in innan användningen. Om du får det här felet mer än fyra gånger i rad ska du vänta en dag innan du försöker göra en ny invägning. Om felmeddelandet kvarstår, kontakta Kundsupport.
!Vågen har fått ett potentiellt hårdvarufel.Ta bort batterierna i 10 sekunder och sätt sedan tillbaka dem. Om felmeddelandet kvarstår, kontakta Kundsupport.
1Du stod kvar på vågen för länge efter att du avslutat en invägning.Stig av din våg efter att du har slutfört en invägning eller när fotavtrycksikonen på vågen förflyttar sig bakåt, vilket indikerar att det är dags att stiga av vågen. Om din våg fortsätter att visa detta fel när du väger dig själv, även efter att du har stigit av vågen vid rätt tidpunkt, kontakta Kundsupport.
2För mycket vikt placerades på en del av vågen.Väg dig igen. Om felmeddelandet kvarstår, kontakta Kundsupport.
3Vågen kan inte slutföra invägningen.Väg dig igen. Om felmeddelandet kvarstår, kontakta Kundsupport.
5Vågen kan inte slutföra invägningen.Väg dig igen. Om felmeddelandet kvarstår, kontakta Kundsupport.
6Din vikt var inte centrerad på vågen.Se till att vågen befinner sig på en jämn, plan yta. När du ser en pil på din våg betyder det att din vikt är obalanserad och du måste förflytta dig i pilens riktning. Väg dig igen.
400+ / 180+ / 28+Vågens maximala viktgräns överskreds.Den maximala vikt som Aria 2 kan mäta är 180 kg (400 pund eller 28 stone).
GUESTVågen kan inte identifiera användaren som vägde sig.Om ditt Fitbit-konto är kopplat till vågen, se Varför identifierar min våg mig som en gäst?
Tom skärm efter att du har tagit bort plastfliken från batterifacketBatterierna kanske inte är placerade korrekt.Tryck på vågen med din fot för att se om skärmen slås på. Om skärmen fortfarande är tom ska du öppna batteriluckan på baksidan av vågen och ta bort batterierna. Sätt tillbaka batterierna och stäng batteriluckan och kontrollera sedan vågens skärm. Ställ dig på vågen för att väga dig.

I tabellen nedan visas de olika felmeddelanden som du kan stöta på. Om du fortfarande har problem efter att du har slutfört felsökningsstegen, kontakta Kundsupport.

Byt ut batterierna. För mer information, se Hur kontrollerar jag batterinivån på min Fitbit-våg?
Kliv av vågen och låt skärmen återställas. Slutför sedan en invägning. 
Vikten överskrider vågens begränsningar. Den maximala vikt som Aria Air kan mäta är 180 kg (397 pund eller 28 stone: 5 pund)
Senaste uppdatering: November 8, 2019
Jag upplevde att den här artikeln hjälpte mig Jag upplevde att den här artikeln hjälpte mig

Jag upplevde inte att den här artikeln var till nytta Jag upplevde inte att den här artikeln var till nytta

Få kraft av att vara många

Expertråd till de senaste nyheterna. Allt finns här.
Sök i hjälpforumEndast stöds på engelska vid denna tidpunkt.

Låt oss prata

Få support