Varför synkroniseras inte min Fitbit-enhet?

Om du inte kan överföra data från din Fitbit-enhet till ditt konto eller om du slutade ta emot meddelanden från din telefon kan enheten kopplas bort. Lär dig hur du löser detta problem.

Obs! Om du ser ikonen för frånkopplad telefon på din Google Pixel Watch, Sense eller Versa 3 kan din Fitbit-enhet inte kommunicera med din telefon. Följ felsökningsstegen nedan.

För mer information, se Hur synkroniserar Fitbit-enheter sina data? och Fitbit-kompatibla enheter.