Hur spårar jag mina hälso- och träningsmål med Fitbit-appen?

Sätt hälso- och träningsmål för att förbli motiverade och kontrollera dina framsteg under hela dagen.