Artikel

Hur får jag meddelanden från min telefon till min Fitbit-enhet?

Information

 
Article Text

Din Fitbit-enhet kan ta emot meddelanden från din närliggande telefon för att hålla dig informerad, inklusive samtal, texter, mötesalarm och appuppdateringar.

Hoppa till:

Hur konfigurerar jag meddelanden?

 • iPhones och iPads

  Steg 1. Bli uppdaterad

  1. Uppdatera Fitbit-appen. För instruktioner, se Om Fitbit-appen.
  2. Se till att din Fitbit-enhet är i uppdaterad. Instruktioner finns i Hur uppdaterar jag min Fitbit-enhet?
  3. Se till att du installerade den senaste versionen av iOS. På din telefon, nudda Inställningar > Allmänt > Programuppdatering för att se om en uppdatering är tillgänglig.

  Steg 2. Bekräfta din telefons inställningar

  Öppna appen Inställningar och bekräfta eller justera följande inställningar:

  Bluetooth-inställningar

  Kontrollera att Bluetooth är på och att din telefon kan dela systemmeddelanden:

  1. På din telefon, nudda Inställningar > Bluetooth.
  2. Nudda informationsikonen Användarens tillagda bild bredvid namnet på din Fitbit-enhet.
  3. Sätt på Dela systemmeddelanden. Om du inte ser alternativet Systemmeddelanden: 
   1. Starta om din Fitbit-enhet. Instruktioner finns i Hur startar jag om min Fitbit-enhet?
   2. Nudda Tillåt när du får ett meddelande på din iPhone eller iPad med frågan om du vill att din Fitbit-enhet ska visa meddelanden.
   3. Nudda informationsikonen Användarens tillagda bild bredvid namnet på din Fitbit-enhet.
   4. Sätt på Dela systemmeddelanden.

  Meddelandeinställningar

  För att se meddelanden från din telefon på din Fitbit-enhet måste telefonen ta emot telefon-, textmeddelande-, kalender- och appmeddelanden.

  1. På din telefon, nudda Inställningar > Meddelanden.
  2. Se till att Visa förhandsvisningar är inställd på Alltid eller När olåst.
  3. Verifiera inställningarna för varje app som skickar meddelanden:
  AppInställningar

  Kalender

  • Tillåt meddelanden – På
  • Nudda varje meddelandetyp och verifiera inställningarna:
   • Varningar > Meddelandecenter – På
   • Visa förhandsvisningar –Alltid eller När olåst

  Obs! Din Fitbit-enhet visar meddelanden från alla kalendrar som synkroniseras med din standardkalenderapp.

  Meddelanden

  • Tillåt meddelanden – På
  • Varningar > Meddelandecenter – På
  • Visa förhandsvisningar –Alltid eller När olåst

  Telefon

  • Tillåt meddelanden – På
  • Varningar > Meddelandecenter – På
  • Visa förhandsvisningar –Alltid eller När olåst

  Alla andra appar

  • Tillåt meddelanden – På

  • Varningar > Meddelandecenter – På
  • Visa förhandsvisningar –Alltid eller När olåst

  Stör inte

  Den här funktionen hindrar din telefon från att skicka meddelanden. Bekräfta att Stör ej har stängts av:

  1. På din telefon, nudda Inställningar > Stör inte.
  2. Se till att Stör inte är avstängd. 

  Steg 3. Ställ in meddelanden i Fitbit-appen

  1. Med din Fitbit-enhet i närheten nuddar du fliken Idag Användarens tillagda bild > din profilbild. 
  2. Nudda din enhetsbild > Meddelanden. Följ instruktionerna på skärmen för att parkoppla din Fitbit-enhet till din telefon. 
  3. Välj vilka typer av meddelanden du vill ta emot. Nudda Appmeddelanden och välj de appar du vill ha meddelanden från. 
  4. Synkronisera din enhet.
 • Android-telefoner

  Obs! Mer information finns i Vad borde jag veta om att använda Fitbit-appen på min Android-telefon?

  Steg 1. Bekräfta din telefons inställningar

  Öppna Inställningar-appen och bekräfta eller justera följande inställningar:

  • Bluetooth– Kontrollera att Bluetooth är på.
  • Stör ej– Den här funktionen hindrar din telefon från att skicka meddelanden. Bekräfta att Stör ej har stängts av. Du hittar den här inställningen under Ljud och meddelanden.
  • Meddelanden– För att se meddelanden från din telefon på din Fitbit-enhet måste telefonen ta emot telefon-, textmeddelande-, kalender- och appmeddelanden. Kontrollera dessa inställningar:
   • Kontrollera att telefonen får meddelanden medan den är låst. Du hittar den här inställningen under Ljud och meddelanden.
   • Se till att du kan ta emot appmeddelanden på din telefon om din Fitbit-enhet kan ta emot appmeddelanden. För att till exempel få Facebook-meddelanden på din Fitbit-enhet måste du först ta emot dem på din telefon. Du hittar meddelandebehörigheterna under Ljud och meddelanden.
   • Se till att Fitbit-appen kan köras i bakgrunden på din telefon. Mer information finns i Varför skickar Fitbit-appen ett meddelanden till min Android-telefon?

  Steg 2. Ställ in meddelanden i Fitbit-appen

  Ställ in de meddelanden du vill få på din handled. Se till att din Fitbit-enhet är i närheten.

  1. Med din Fitbit-enhet i närheten nuddar du fliken Idag Användarens tillagda bild > din profilbild> din enhetsbild> Meddelanden
  2. Välj vilka typer av meddelanden du vill ta emot och vilken app du använder mest i varje kategori. Om du till exempel vill se textmeddelanden från WhatsApp istället för meddelanden ändrar du inställningen för textmeddelanden (SMS). Du kan välja en app per kategori. De vanligaste apparna för dessa funktioner är:
  • Telefon – Dialer
  • Textmeddelanden (SMS) – meddelanden
  • Kalender – Kalender
  • E-post – E-post
  1. Om din Fitbit-enhet kan ta emot meddelanden från andra appar på din telefon nuddar du Appmeddelanden och väljer vilka appar du vill få meddelanden från. 
  2. Om du vill kräva att endast krypterade meddelanden kan överföras från telefonen till din Fitbit-enhet:
   1. Gå tillbaka till skärmen Meddelanden och nudda Kräv kryptering.
   2. Stäng och starta om Fitbit-appen för att starta den kopplingsprocess som krävs för att skicka krypterad data.
   3. Om kopplingsprocessen misslyckas nuddar du Återaktivera och försöker igen. De flesta telefoner kopplas omedelbart eller efter några försök, men vissa telefoner kan inte kopplas till din Fitbit-enhet. Se listan över enheter med kända problem på Vad ska jag veta om att använda Fitbit-appen på min Android-enhet?
  3. Om du får meddelanden på ett språk som inte använder det latinska alfabetet, till exempel kyrilliska eller arabiska, visas dina meddelanden inte korrekt på din Fitbit-enhet. Om du automatiskt vill konvertera inkompatibla tecken till närmaste latinska motsvarighet nuddar du Aktivera transliteration.
  4. Synkronisera din enhet. 
 • Windows 10-telefoner

  Steg 1. Bekräfta din telefons inställningar

  Öppna Inställningar-appen och bekräfta eller justera följande inställningar:
  • Windows-version– Verifiera att Windows 10-versionen är 10.0.1607.0 eller senare. Du hittar den här inställningen under System > Om.
  • Bluetooth– Kontrollera att Bluetooth är på.
  • Tysta timmar– Den här funktionen hindrar din telefon från att skicka meddelanden. Kontrollera att Tysta timmar har stängts av
  • Meddelanden– För att se meddelanden från din telefon på din Fitbit-enhet måste telefonen ta emot telefon-, textmeddelande-, kalender- och appmeddelanden. Kontrollera dessa inställningar:
   • Se till att alternativen ”Visa meddelanden på låsskärmen och spela upp aviseringsljud” och ”Visa och spela upp påminnelser när min telefon är låst” har aktiverats. Du hittar dessa inställningar under System > Meddelanden och åtgärder.
   • Se till att du tillåter Fitbit-appen att komma åt dina meddelanden. Du hittar den här inställningen under Sekretess > Meddelanden.
   • Se till att du tillåter att appar läser eller skickar meddelanden och att du specifikt tillåter Fitbit-appen att komma åt dina textmeddelanden. Du hittar dessa inställningar under Sekretess > Meddelanden.
   • Se till att du tillåter att appar öppnar din kalender och att du specifikt tillåter Fitbit-appen att få åtkomst till dina kalendermeddelanden. Du hittar dessa inställningar under Sekretess > Kalender.
   • Om din Fitbit-enhet kan ta emot appmeddelanden ser du till att du kan ta emot appmeddelanden på din telefon. Till exempel kan du få Facebook-meddelanden på din Fitbit-enhet, men bara om du också tar emot dem på din telefon. Du hittar denna inställning under System > Meddelanden och åtgärder. Se till att alternativen ”Meddelanden” och ”Visa meddelandebanderoller” har aktiverats och att ”Håll meddelanden privata på låsskärmen” har inaktiverats.

  Steg 2. Ställ in meddelanden i Fitbit-appen

  Ställ in de meddelanden du vill få på din handled. Se till att din Fitbit-enhet är i närheten.
  1. På översikten i Fitbit-appent nuddar du kontoikonen Användarens tillagda bild > din enhetsbild.
  2. Nudda Meddelanden. Om du uppmanas att parkoppla din Fitbit-enhet följer du instruktionerna på skärmen. 
  3. Välj vilka typer av meddelanden du vill ta emot. 
  4. Om din Fitbit-enhet kan ta emot meddelanden från andra appar på din telefon nuddar du Appmeddelanden och väljer vilka appar du vill få meddelanden från. 
  5. Synkronisera din enhet.

Varför är meddelanden försenade eller saknas helt?

 • Steg 1. Verifiera dina inställningar

  Meddelanden kan hoppa över eller stanna ibland av flera skäl. Verifiera följande:

  Kolla din telefon

  • Din telefon måste vara inom 30 fot från din Fitbit-enhet för att ta emot meddelanden.
  • Du kommer inte att se textmeddelanden om du har samtalet öppet på din telefon. Din Fitbit-enhet visar nya olästa texter.
  • Du kommer inte att se meddelanden om du aktiverade inställningar som Stör ej, tysta timmar eller körläge på din telefon.

  Kontrollera din Fitbit-enhet

  Kontrollera din Bluetooth-anslutning

  • Du använder flera Bluetooth-enheter. Om du har flera Bluetooth-enheter parkopplade till din telefon kan du ha problem med att använda mer än en samtidigt. 
  • Anslutningen mellan din telefon och din Fitbit-enhet är tappad. Om du har en Android-telefon kan du kontrollera följande:
   • Kontrollera att widgeten Aktivera meddelanden är på. Du kan hitta detta tillsammans med de andra meddelandesinställningarna i Fitbit-appen.
   • Se till att alternativet Alltid ansluten är på för att förbättra enhetens Bluetooth-anslutning.
  • Se till att Fitbit-appen tillåts köras i bakgrunden på din telefon. För mer information om detta alternativ på Android-telefoner, se Vad ska jag veta om att använda Fitbit-appen på min Android-telefon?

  Kontrollera beträffande synkronisering och uppdateringar

  • Din enhet synkroniserades. Synkronisering kan ibland förhindra eller fördröja ett meddelande. 
  • Du har precis uppdaterat Fitbit-appen. Starta om telefonen och försök konfigurera meddelanden igen.
 • Steg 2. Slutför felsökningsstegen

  Om du har granskat listan ovan och inte kan få meddelanden att fungera kan du försöka med följande:

  1. Kontrollera att meddelanden är på

  Se till att din telefon är inställd på att ta emot meddelanden från din Fitbit-enhet. Mer information finns i Hur ställer jag in meddelanden?

  2. Tvångsavsluta Fitbit-appen

  Tvångsavsluta Fitbit-appen och öppna sedan den igen för att synkronisera din Fitbit-enhet.

  3. Starta om Bluetooth

  1. På din telefon, nudda Inställningar > Bluetooth.
  2. Stäng av Bluetooth på din telefon.
  3. Vänta 10 sekunder och sätt sedan på den igen.
  4. Öppna Fitbit-appen för att synkronisera din Fitbit-enhet.

  4. Återställ systemmeddelanden (iPhones och iPads)

  1. På din telefon, nudda Inställningar > Bluetooth.
  2. Nudda informationsikonen Användarens tillagda bild bredvid namnet på din Fitbit-enhet.
  3. Stäng av Dela systemmeddelanden och sätt sedan på det igen. Om du inte ser alternativet Dela systemmeddelanden:
   1. Starta om din Fitbit-enhet. Mer information finns i Hur startar jag om min Fitbit-enhet?
   2. Nudda Tillåt när du får ett meddelande på din iPhone eller iPad med frågan om du vill att din Fitbit-enhet ska visa meddelanden.
   3. Nudda informationsikonen Användarens tillagda bild bredvid namnet på din Fitbit-enhet
   4. Sätt på Dela systemmeddelanden.

  5. Starta om din Fitbit-enhet

  1. Starta om din enhet. Instruktioner finns i Hur startar jag om min Fitbit-enhet?
  2. Öppna Fitbit-appen för att synkronisera din Fitbit-enhet.

  6. Uppdatera meddelanden

  1. I Fitbit-appen nuddar du fliken Idag Användarens tillagda bild > din profilbild > Meddelanden.
  2. Stäng av alla meddelanden.
  3. Starta om telefonen.
  4. Öppna Fitbit-appen och slå på meddelanden igen och synkronisera sedan din Fitbit-enhet.

  7. Konfigurera meddelanden igen

  1. Be din telefon att ”glömma” Bluetooth-anslutningen till din Fitbit-enhet:
   1. På din telefon, nudda Inställningar > Bluetooth.
   2. Nudda informationsikonen Användarens tillagda bild eller kugghjulsikonen Användarens tillagda bildbredvid namnet på din Fitbit-enhet.
   3. Hitta alternativet för att glömma enheten.
  2. Öppna Fitbit-appen och konfigurera meddelanden igen och synkronisera sedan din Fitbit-enhet.

Vilka meddelanden kan jag se på min Fitbit-enhet?

Observera att din telefon måste vara inom 30 meter från din Fitbit-enhet för att få meddelanden.

 Meddelandealternativ
Fitbit-enhetSamtalTexter *Kommande kalenderhändelserAppar *
Charge 3 ✓ 
Inspire-serien ✓  ✓  ✓  ✓ 
Ionic ✓  ✓  ✓  ✓ 
Versa-serien
Blaze
Alta-serien  
Charge 2  
Flex 2   
Ace-serien    

* Använd snabbsvar (endast Android) för att skicka anpassade svar på textmeddelanden och meddelanden från vissa appar med Fitbit Charge 3, Fitbit Ionic eller Fitbit Versa-serien. Mer information finns i Hur svarar jag på meddelanden med min Fitbit-enhet?

Hur slår jag på eller stänger av Fitbit-enhetens meddelandeinställning?

 • Ace 2, Charge 2 och Inspire-serien

  På klockskärmen tryck och håll ned knappen.

 • Blaze

  Håll den övre högra knappen i 3 sekunder.

 • Charge 3

  På klockskärmen tryck och håll ned knappen. För Fitbit Pay-kompatibla aktivitetsarmband, svep åt vänster för att komma till skärmen för snabbinställningar.

 • Ionic och Versa-serien

  Svep ner från toppen av skärmen och nudda snabbinställningsikonen Användarens tillagda bild. Se till att Stör inte Användarens tillagda bild och Viloläge Användarens tillagda bild har stängts av.

Observera att stänga av meddelanden också stänger av påminnelser för rörelse varje timme. För mer information, se Vad är mitt aktivitetsmål per timme på min Fitbit-enhet?

Hur fungerar meddelanden på min Fitbit-enhet?

 • Ace- och Alta-serien

  Ace, Alta och Alta HR vibrerar när du får ett meddelande. Vrid handleden mot dig eller nudda två gånger för att se meddelandet. Textmeddelande- och kalendermeddelanden rullar en gång och uppringarens namn eller nummer rullar tre gånger. Meddelanden lagras inte på enheten.

  Observera att Ace endast tar emot samtalsaviseringar.

  Meddelandetips

  • Om du vill avvisa ett meddelande nuddar du den en gång.
  • Enheten visar de första 40 tecknen i meddelandet. Kolla telefonen för att se hela meddelandet. 
  • Ett plustecken (+) betyder att du har mer än ett meddelande att läsa. Om du har 3 eller fler meddelanden ser du en skärm med antalet meddelanden och motsvarande symboler. 
 • Ace 2- och Inspire-serien

  Ace 2, Inspire och Inspire HR vibrerar när du får ett meddelande. Vrid handleden mot dig eller tryck på knappen för att se meddelandet. Meddelanden lagras inte på enheten.

  Observera att Ace 2 endast tar emot samtalsaviseringar.

  Se inkommande meddelanden

  TelefonsamtalUppringarens namn eller nummer rullar en gång. För att avvisa meddelandet trycker du på knappen.
  TextmeddelandenAvsändarens namn rullar en gång ovanför meddelandet. Svep upp för att läsa hela meddelandet.
  KalenderaviseringNamnet på händelsen rullar en gång under tiden och platsen.
  AppmeddelandenNamnet på appen eller avsändaren rullar en gång ovanför meddelandet. Svep upp för att läsa hela meddelandet.


  Meddelandetips

  • För att avvisa ett meddelande trycker du på knappen.
  • Enheten visar de första 250 tecknen i meddelandet. Kolla telefonen för att se hela meddelandet. 
 • Blaze

  Blaze vibrerar när det finns ett meddelande och informationen visas kortfattat.

  Visa meddelanden

  Svep upp på klockskärmen för att se meddelanden. Nudda ett meddelande för att expandera det och visa fler detaljer. Blaze lagrar dina 30 senaste meddelanden och tar automatiskt bort dem efter 24 timmar. Vilken information som visas beror på meddelandet:
  • Telefonsamtal – Uppringarens namn eller nummer. Om du har en iPhone kan du också acceptera eller avvisa samtal på din Blaze.
  • Textmeddelanden – Avsändarens namn eller nummer och meddelandet, om du inte väljer att bara se avsändaren i appinställningarna.
  • Kalenderhändelser – Namn, plats och tid för händelsen. Du får bara meddelanden om händelser som börjar inom en timme. 
  • E-post – Avsändarens namn och meddelandets ämne och innehåll.
  • Appmeddelanden – Appnamnet och innehållet i meddelandet. Appspecifika ikoner kan också visas.

  Meddelandetips

  • Radera ett meddelande genom att öppna det och svepa åt höger.
  • Radera alla meddelanden samtidigt genom att svep uppåt för att hitta alternativet Ta bort alla.
  • Om ett textmeddelande är långt kan du svepa uppåt för att se resten av texen. Skärmen kan visa upp till 160 tecken.
  • Vill du lämna meddelandeskärmen trycker du på bakåtknappen (vänster).

  Acceptera eller avvisa telefonsamtal

  Om du använder Fitbit-appen för iOS kan du aktivera din närliggande telefon för att svara på ett samtal (ta emot ett samtal) eller aktivera telefonen för att avvisa samtalet och skicka det till röstbrevlådan (avvisa samtalet). Blaze har inte mikrofon eller högtalare så den är inte ett substitut för att prata i telefonen. 

  När du får en samtalsavisering, nudda den gröna telefonen för att acceptera eller nudda den röda telefonen för att avvisa.
 • Charge 2

  Charge 2 vibrerar när du får ett meddelande. Vrid handleden mot dig eller tryck på knappen för att se meddelandet. Du har en minut att läsa den. Meddelanden lagras inte på enheten.  

  Meddelandetips

  • Ett plustecken (+) betyder att du har mer än ett meddelande att läsa.
  • För att avvisa ett meddelande trycker du på knappen.
  • Enheten visar de första 40 tecknen i meddelandet. Kolla telefonen för att se hela meddelandet. 
 • Charge 3, Ionic och Versa-serien

  Charge 3, Ionic och Versa-serien vibrerar när du får ett meddelande. Vrid handleden mot dig eller tryck på knappen för att se meddelandet. Meddelanden lagras på enheten.

  Användarens tillagda bild

  Se inkommande meddelanden

  Svep ner från toppen av skärmen när du är på urtavlan för att se dina meddelanden. Nudda en meddelande för att expandera för mer detaljer. 
  TelefonsamtalUppringarens namn eller nummer visas. Om du har en iPhone eller Android-telefon (8.0+) kan du också ta emot eller avvisa samtal på din Fitbit-enhet.
  TextmeddelandenAvsändarens namn eller nummer och meddelandet visas.
  KalenderaviseringNamn, plats och tid för händelsen visas.
  E-postmeddelandenAvsändarens namn, ämnet och meddelandet visas.
  AppmeddelandenAppens namn och meddelande visas. Appspecifika ikoner kan också visas.

  Meddelandetips

  • Vill du radera 1 meddelande, nudda meddelandet > Rensa.
  • Om du vill ta bort alla meddelanden samtidigt sveper du överst på dina meddelanden och nuddar Rensa alla.
  • För längre meddelanden, nudda meddelandet för att se hela meddelandet. 
  • För att lämna meddelandeskärmen trycker du på bakåtknappen eller sveper uppåt.
  • Om du raderar ett meddelande från enheten tas meddelandet bort från telefonens Meddelandecenter. Om du tar bort ett meddelande från telefonen tas meddelandet bort från din enhet.

  Stäng av meddelanden tillfälligt

  När du aktiverar inställningen Stör inte, tysta timmar eller körläge på din telefon får Fitbit Charge 3, Fitbit Ionic och Fitbit Versa-serien meddelanden, men din enhet kommer inte att varna dig. Svep ner från toppen av skärmen för att se dina meddelanden.
  • Charge 3 – Om du vill stänga av meddelanden så att du inte tar emot dem medan du sover, öppnar du appen Inställningar på enheten och hittar alternativet att stänga av Meddelanden under sömn.
  • Ionic- och Versa-serien – svep ner från toppen av klockskärmen och nudda snabbinställningsikonen Användarens tillagda bild. På snabbinställningsskärmen, aktivera Stör inte Användarens tillagda bild eller viloläge Användarens tillagda bild. För mer information, se Hur navigerar jag på min Fitbit-enhet?
  Obs! Om du har en Android-telefon kan du ställa in din Fitbit-enhet så att den alltid skickar dig meddelanden: 
  1. Nudda fliken Idag Användarens tillagda bild> din profilbild > Meddelanden
  2. Gå till Vibrationsinställningar och aktivera alternativet Vibrera alltid .

  Acceptera eller avvisa telefonsamtal

  Ta emot eller avvisa telefonsamtal på din iPhone eller Android-telefon (8.0+). Om din telefon använder en äldre version av Android OS kan du avvisa men inte ta emot samtal från din enhet.

  Observera att du inte kan prata i enheten – när du tar emot ett telefonsamtal svarar du på samtalet på din närliggande telefon. 

  Så här tar du emot eller avvisar ett telefonsamtal:
  • Charge 3
   • Så här tar du emot ett samtal: nudda kryssmarkeringen.
   • Så här avvisar du ett samtal: nudda X-ikonen för att skicka den som ringer till röstbrevlådan.
  Användarens tillagda bild
  • Ionic och Versa-serien
   • Så här tar du emot ett samtal: nudda den gröna telefonikonen.
   • Så här avvisar du ett samtal: nudda den röda telefonikonen för att skicka den som ringer till röstbrevlådan.
  Användarens tillagda bild
 • Flex 2

  När telefonen tar emot ett samtal eller ett textmeddelande vibrerar Flex 2 och visar ett ljusmönster som påminner dig att kontrollera din telefon.

  Se inkommande meddelanden

  TelefonsamtalDitt aktivitetsarmband vibrerar två gånger och visar ett blått ljus och fyra vita ljus, upprepat upp till fyra gånger.
  TextmeddelandenDitt aktivitetsarmband vibrerar en gång och visar ett blått ljus och ett vitt ljus.
Senaste uppdatering: February 19, 2020
Jag upplevde att den här artikeln hjälpte mig Jag upplevde att den här artikeln hjälpte mig

Jag upplevde inte att den här artikeln var till nytta Jag upplevde inte att den här artikeln var till nytta

Få kraft av att vara många

Expertråd till de senaste nyheterna. Allt finns här.
Sök i hjälpforumEndast stöds på engelska vid denna tidpunkt.

Låt oss prata

Få support