Artikel

Hur får jag meddelanden från min telefon till min Fitbit-enhet?

Information

 
Article Text

Din Fitbit-enhet kan ta emot meddelanden från din närliggande telefon för att hålla dig informerad, inklusive samtal, texter, mötesalarm och appuppdateringar.

Har du problem med att få meddelanden? 
*iPhone-användare – se Snabbtips för felsökning av iPhones
*Android-användare – se Varför är meddelanden försenade eller saknas?

Hoppa till:

Hur konfigurerar jag meddelanden?

 • iPhones och iPads

  Steg 1. Bli uppdaterad

  1. Uppdatera Fitbit-appen. Instruktioner finns i Hur använder jag Fitbit-appen?
  2. Se till att din Fitbit-enhet är i uppdaterad. Instruktioner finns i Hur uppdaterar jag min Fitbit-enhet?
  3. Se till att du har installerat den senaste versionen av iOS. På din telefon, nudda Inställningar >Allmänt >Programuppdatering för att se om en uppdatering är tillgänglig.

  Steg 2. Bekräfta din telefons inställningar

  Öppna appen Inställningar Användarens tillagda bild och bekräfta eller justera följande inställningar:

  Bluetooth-inställningar

  Kontrollera att Bluetooth är på och att din telefon kan dela systemmeddelanden:

  1. På din telefon, nudda Inställningar Användarens tillagda bild >BluetoothAnvändarens tillagda bildNudda informationsikonen Användarens tillagda bild bredvid namnet på din Fitbit-enhet.
  2. Aktivera Användarens tillagda bild Dela systemmeddelanden. Om du inte ser alternativet Systemmeddelanden: 
   1. Starta om din Fitbit-enhet. Instruktioner finns i Hur startar jag om min Fitbit-enhet?
   2. Nudda Tillåt när du får ett meddelande på din iPhone eller iPad med frågan om du vill att din Fitbit-enhet ska visa meddelanden.
   3. Nudda informationsikonen  Användarens tillagda bildbredvid namnet på din Fitbit-enhet.
   4. Sätt på Dela systemmeddelanden.
  Användarens tillagda bild


  Meddelandeinställningar

  För att se meddelanden från din telefon på din Fitbit-enhet måste telefonen ta emot telefon-, textmeddelande-, kalender- och appmeddelanden.

  1. På din telefon, nudda InställningarAnvändarens tillagda bild >MeddelandenAnvändarens tillagda bild.
  2. Se till att Visa förhandsvisningar är inställd på Alltid eller När olåst.
   Användarens tillagda bild
  3. Verifiera inställningarna för varje app som skickar meddelanden:
  AppInställningar
  Användarens tillagda bild
  Telefon
  • Tillåt meddelanden – På
  • Varningar > Meddelandecenter – På
  • Visa förhandsvisningar – Alltid eller När olåst
  Användarens tillagda bild
  Meddelanden
  • Tillåt meddelanden – På
  • Varningar > Meddelandecenter – På
  • Visa förhandsvisningar – Alltid eller När olåst

  Användarens tillagda bild
  Kalender

  • Tillåt meddelanden – På
  • Nudda varje meddelandetyp och verifiera inställningarna:
   • Varningar > Meddelandecenter – På
   • Visa förhandsvisningar – Alltid eller När olåst

  Notera: Din Fitbit-enhet visar meddelanden från alla kalendrar som synkroniseras med din standard kalenderapp.

  Användarens tillagda bild
  Alla andra appar

  • Tillåt meddelanden – På
  • Varningar > Meddelandecenter – På
  • Visa förhandsvisningar – Alltid eller När olåst

  Stör inte

  Den här funktionen hindrar din telefon från att skicka meddelanden. Bekräfta att Stör ej har stängts av:

  1. På din telefon, nudda InställningarAnvändarens tillagda bild > Stör ej Användarens tillagda bild.
  2. Se till att Stör ej är inaktiverat. 

  Steg 3. Ställ in meddelanden i Fitbit-appen

  1. Med din Fitbit-enhet i närheten nuddar du fliken Idag Användarens tillagda bild > din profilbild. 
  2. Nudda din enhetsbild >Meddelanden. Följ instruktionerna på skärmen för att parkoppla din Fitbit-enhet till din telefon. 
  3. Välj vilka typer av meddelanden du vill ta emot. Nudda Appmeddelanden och välj de appar du vill ha meddelanden från. 
  4. Synkronisera din enhet.
 • Android-telefoner

  Notera: Mer information om kryptering finns i Vad behöver jag veta om att använda Fitbit-appen på min Android-telefon?

  Steg 1. Bli uppdaterad

  1. Uppdatera Fitbit-appen. Instruktioner finns i Hur använder jag Fitbit-appen?
  2. Se till att din Fitbit-enhet är i uppdaterad. Instruktioner finns i Hur uppdaterar jag min Fitbit-enhet?
  3. Se till att du installerade den senaste versionen av Android OS. 

  Steg 2. Bekräfta din telefons inställningar

  Öppna Inställningar-appen och bekräfta eller justera följande inställningar:

  Bluetooth-inställningar

  Kontrollera att Bluetooth är på. På din telefon nuddar du Inställningar > Anslutna enheter >AnslutningsinställningarBluetooth.

  Meddelanden

  För att se meddelanden från din telefon på din Fitbit-enhet måste telefonen ta emot telefon-, textmeddelande-, kalender- och appmeddelanden. Kontrollera följande inställningar:

  • Kontrollera att telefonen får meddelanden medan den är låst. På din telefon nuddar du Inställningar >Appar och meddelanden  >Meddelanden >Meddelanden på låsskärmen.
  • För att få appmeddelanden ska du se till att du får appmeddelanden på telefonen. På din telefon nuddar du Inställningar> Appar och meddelanden> Meddelanden och letar upp Nyligen skickat.
  • Se till att Fitbit-appen kan köras i bakgrunden på din telefon. Mer information finns i Vad behöver jag veta om att använda Fitbit-appen på min Android-telefon?

  Stör inte

  Den här funktionen hindrar din telefon från att skicka meddelanden. Bekräfta att Stör ej har stängts av:

  1. På din telefon, nudda Inställningar> Ljud.
  2. Se till att Stör ej är av

  Steg 3. Ställ in meddelanden i Fitbit-appen

  1. Med din Fitbit-enhet i närheten nuddar du fliken Idag Användarens tillagda bild > din profilbild > 
  2. Nudda din enhetsbild > Meddelanden. Följ instruktionerna på skärmen för att parkoppla din Fitbit-enhet till din telefon och låta Fitbit-appen få åtkomst till meddelanden. Mer information finns i Vad borde jag veta om att använda Fitbit-appen på min Android-telefon?
  3. Välj vilka typer av meddelanden du vill ta emot och vilken app du använder mest i varje kategori. Du kan välja en app per kategori. De vanligaste apparna för dessa funktioner är:
  • Samtal – Nummersändare
  • Textmeddelanden – Meddelanden
  • Kalenderhändelser – Kalender
  • E-post – Gmail
  1. Nudda Appmeddelanden för att välja andra appar du vill ha meddelanden från. 
  2. Om du vill kräva att endast krypterade meddelanden kan överföras från telefonen till din Fitbit-enhet:
   1. Nudda pilen uppe till vänster för att återgå till meddelandeskärmen.
   2. Rulla ner och nudda Kräv kryptering.
   3. Stäng och starta om Fitbit-appen för att starta den kopplingsprocess som krävs för att skicka krypterad data.
   4. Om kopplingsprocessen misslyckas nuddar du Återaktivera och försöker igen. De flesta telefoner kopplas omedelbart eller efter några försök, men vissa telefoner kan inte kopplas till din Fitbit-enhet. Se listan över enheter med kända problem på Vad ska jag veta om att använda Fitbit-appen på min Android-enhet?
  3. Om du får meddelanden på ett språk som inte använder det latinska alfabetet, till exempel kyrilliska eller arabiska, visas dina meddelanden inte korrekt på din Fitbit-enhet. Om du automatiskt vill konvertera inkompatibla tecken till närmaste latinska motsvarighet nuddar du Aktivera translitterering.
  4. Synkronisera din enhet. 
 • Windows 10-telefoner

  Steg 1. Bli uppdaterad

  1. Uppdatera Fitbit-appen. Instruktioner finns i Hur använder jag Fitbit-appen?
  2. Se till att din Fitbit-enhet är i uppdaterad. Instruktioner finns i Hur uppdaterar jag min Fitbit-enhet?
  3. Se till att du installerade den senaste versionen av Windows 10. Du hittar den här inställningen under System >Om.

  Steg 2. Bekräfta din telefons inställningar

  För att se meddelanden från din telefon på din Fitbit-enhet måste telefonen ta emot telefon-, textmeddelande-, kalender- och appmeddelanden. Öppna Inställningar-appen och bekräfta eller justera följande inställningar:
  • Bluetooth – Kontrollera att Bluetooth är på.
  • Tysta timmar—Den här funktionen hindrar din telefon från att skicka meddelanden. Kontrollera att Tysta timmar har stängts av
  • Meddelanden – För att se meddelanden från din telefon på din Fitbit-enhet måste telefonen ta emot telefon-, textmeddelande-, kalender- och appmeddelanden. Kontrollera dessa inställningar:
   • Se till att alternativen ”Visa meddelanden på låsskärmen och spela upp aviseringsljud” och ”Visa och spela upp påminnelser när min telefon är låst” har aktiverats. Du hittar dessa inställningar under System > Aviseringar och åtgärder.
   • Se till att du tillåter Fitbit-appen att komma åt dina meddelanden. Du hittar den här inställningen underSekretess > Meddelanden.
   • Se till att du tillåter att appar läser eller skickar meddelanden och att du specifikt tillåter Fitbit-appen att komma åt dina textmeddelanden. Du hittar dessa inställningar under Sekretess > Meddelanden.
   • Se till att du tillåter att appar öppnar din kalender och att du specifikt tillåter Fitbit-appen att få åtkomst till dina kalendermeddelanden. Du hittar dessa inställningar under Sekretess >Kalender.
   • Se till att du får appmeddelanden på din telefon. Du hittar den här inställningen under System > Aviseringar och åtgärder. Se till att alternativen ”Meddelanden” och ”Visa meddelandebanderoller” har aktiverats och att ”Håll meddelanden privata på låsskärmen” har inaktiverats.

  Steg 3. Ställ in meddelanden i Fitbit-appen

  Ställ in de meddelanden du vill få på din handled. Se till att din Fitbit-enhet är i närheten.
  1. På Fitbit-appens översikt nuddar du kontoikonen Användarens tillagda bild > din enhetsbild.
  2. Nudda Meddelanden. Om du uppmanas att parkoppla din Fitbit-enhet följer du instruktionerna på skärmen. 
  3. Välj vilka typer av meddelanden du vill ta emot. 
  4. Om din Fitbit-enhet kan ta emot meddelanden från andra appar på din telefon nuddar du Appmeddelanden och väljer vilka appar du vill få meddelanden från. 
  5. Synkronisera din enhet.

Varför är meddelanden försenade eller saknas helt?

 • Steg 2. Bekräfta dina inställningar

  Meddelanden kan hoppa över eller stanna ibland av flera skäl. Verifiera följande:

  Kolla din telefon

  • Din telefon måste vara inom 30 fot från din Fitbit-enhet för att ta emot meddelanden.
  • Du kommer inte att se textmeddelanden om du har samtalet öppet på din telefon. Din Fitbit-enhet visar nya olästa texter.
  • Du kommer inte att se meddelanden om du aktiverade inställningar som Stör ej, tysta timmar eller körläge på din telefon.

  Kontrollera din Fitbit-enhet

  Kontrollera din Bluetooth-anslutning

  • Du använder flera Bluetooth-enheter. Om du har flera Bluetooth-enheter parkopplade till din telefon kan du ha problem med att använda mer än en samtidigt. 
  • Anslutningen mellan din telefon och din Fitbit-enhet är tappad. Om du har en Android-telefon kan du kontrollera följande:
   • Kontrollera att widgeten Aktivera meddelanden är på. Du kan hitta detta tillsammans med de andra meddelandesinställningarna i Fitbit-appen.
   • Se till att alternativet Alltid ansluten är på för att förbättra enhetens Bluetooth-anslutning.
  • Se till att Fitbit-appen tillåts köras i bakgrunden på din telefon. För mer information om detta alternativ på Android-telefoner, se Vad behöver jag veta om att använda Fitbit-appen på min Android-telefon?

  Kontrollera beträffande synkronisering och uppdateringar

  • Din enhet synkroniserades. Synkronisering kan ibland förhindra eller fördröja ett meddelande.
  • Du har precis uppdaterat Fitbit-appen. Starta om telefonen och försök konfigurera meddelanden igen.
 • Steg 2. Slutför felsökningsstegen

  Om du har granskat listan ovan och inte kan få meddelanden att fungera kan du försöka med följande:

  1. Kontrollera att meddelanden är på

  Se till att din telefon är inställd på att ta emot meddelanden från din Fitbit-enhet. Mer information finns iHur ställer jag in meddelanden?

  2. Tvångsavsluta Fitbit-appen

  Tvångsavsluta Fitbit-appen och öppna sedan den igen för att synkronisera din Fitbit-enhet.

  3. Starta om Bluetooth

  1. På din telefon, nudda Inställningar >Bluetooth.
  2. Stäng av Bluetooth på din telefon.
  3. Vänta 10 sekunder och sätt sedan på den igen.
  4. Öppna Fitbit-appen för att synkronisera din Fitbit-enhet.

  4. Återställ systemmeddelanden (iPhones och iPads)

  1. På din telefon, nudda Inställningar >Bluetooth.
  2. Nudda informationsikonen Användarens tillagda bild bredvid namnet på din Fitbit-enhet.
  3. Stäng AV Dela systemmeddelanden Användarens tillagda bild och sätt sedan PÅ dem igen Användarens tillagda bild. Om du inte ser alternativet Dela systemmeddelanden:
   1. Starta om din Fitbit-enhet. Mer information finns iHur startar jag om min Fitbit-enhet?
   2. Nudda Tillåt när du får ett meddelande på din iPhone eller iPad med frågan om du vill att din Fitbit-enhet ska visa meddelanden.
   3. Nudda informationsikonen  Användarens tillagda bild bredvid namnet på din Fitbit-enhet
   4. Sätt på Användarens tillagda bild Dela systemmeddelanden.

  5. Starta om din Fitbit-enhet.

  1. Starta om din enhet. Instruktioner finns i Hur startar jag om min Fitbit-enhet?
  2. Öppna Fitbit-appen för att synkronisera din Fitbit-enhet.

  6. Uppdatera meddelanden

  1. I Fitbit-appen nuddar du fliken Idag Användarens tillagda bild> din profilbild >Meddelanden.
  2. Stäng av alla meddelanden.
  3. Starta om telefonen.
  4. Öppna Fitbit-appen och slå på meddelanden igen och synkronisera sedan din Fitbit-enhet.

  7. Konfigurera meddelanden igen

  1. Be din telefon att ”glömma” Bluetooth-anslutningen till din Fitbit-enhet:
   1. På din telefon, nudda Inställningar >Bluetooth.
   2. Nudda informationsikonen Användarens tillagda bild eller kugghjulsikonen Användarens tillagda bildbredvid namnet på din Fitbit-enhet.
   3. Hitta alternativet för att glömma enheten.
  2. Öppna Fitbit-appen och konfigurera meddelanden igen och synkronisera sedan din Fitbit-enhet.

Vilka meddelanden kan jag se på min Fitbit-enhet?

Observera att din telefon måste vara inom 30 meter från din Fitbit-enhet för att få meddelanden.

 Meddelandealternativ
Fitbit-enhetSamtalTexter *Kommande kalenderhändelserAppar *
Charge 3✓ 
Inspire-serien✓ ✓ ✓ ✓ 
Ionic✓ ✓ ✓ ✓ 
Versa-serien
Blaze
Alta-serien 
Charge 2 
Flex 2  
Ace-serien   

* Använd snabbsvar (endast Android) för att skicka anpassade svar på textmeddelanden och meddelanden från vissa appar med Fitbit Charge 3, Fitbit Ionic eller Fitbit Versa-serien. Mer information finns iHur svarar jag på meddelanden med min Fitbit-enhet?

Hur slår jag på eller stänger av Fitbit-enhetens meddelandeinställning?

 • Ace 2, Charge 2 och Inspire-serien

  På klockskärmen tryck och håll ned knappen.

 • Blaze

  Håll den övre högra knappen i 3 sekunder.

 • Charge 3

  På klockskärmen tryck och håll ned knappen. För Fitbit Pay-kompatibla aktivitetsarmband, svep åt vänster för att komma till skärmen för snabbinställningar.

 • Ionic och Versa-serien

  Svep ner från toppen av skärmen och nudda snabbinställningsikonen Användarens tillagda bild. Se till att du kontrollerar dina inställningar för Stör ej Användarens tillagda bild och viloläge Användarens tillagda bild .

Observera att stänga av meddelanden också stänger av påminnelser för rörelse varje timme. För mer information,  se Vad är mitt aktivitetsmål per timme på min Fitbit-enhet?

Hur fungerar meddelanden på min Fitbit-enhet?

 • Ace- och Alta-serien

  Ace Alta och Alta HR vibrerar när du får ett meddelande. Vrid handleden mot dig eller nudda två gånger för att se meddelandet. Meddelanden lagras inte på enheten.

  Observera att Ace endast tar emot samtalsaviseringar.

  Se inkommande meddelanden

  TelefonsamtalUppringarens namn eller nummer rullar tre gånger.
  TextmeddelandenAvsändaren och meddelandets rullar en gång.
  KalenderaviseringEventinformation rullar en gång.

  Meddelandetips

  • Om du vill avvisa ett meddelande nuddar du den en gång.
  • Enheten visar de första 40 tecknen i meddelandet. Kolla telefonen för att se hela meddelandet. 
  • Ett plustecken (+) betyder att du har mer än ett meddelande att läsa. Om du har 3 eller fler meddelanden ser du en skärm med antalet meddelanden och motsvarande symboler. 
  • Alla meddelanden visas horisontellt, även om din klockriktning normalt är vertikal.
 • Ace 2- och Inspire-serien

  Ace 2, Inspire och Inspire HR vibrerar när du får ett meddelande. Vrid handleden mot dig eller tryck på knappen för att se meddelandet. Meddelanden lagras inte på enheten.

  Observera att Ace 2 endast tar emot samtalsaviseringar.

  Se inkommande meddelanden

  TelefonsamtalUppringarens namn eller nummer rullar en gång. För att avvisa meddelandet trycker du på knappen.
  TextmeddelandenAvsändarens namn rullar en gång ovanför meddelandet. Svep upp för att läsa hela meddelandet.
  KalenderaviseringNamnet på händelsen rullar en gång under tiden och platsen.
  AppmeddelandenNamnet på appen eller avsändaren rullar en gång ovanför meddelandet. Svep upp för att läsa hela meddelandet.


  Meddelandetips

  • För att avvisa ett meddelande trycker du på knappen.
  • Enheten visar de första 250 tecknen i meddelandet. Kolla telefonen för att se hela meddelandet. 
 • Blaze

  Blaze vibrerar när du får ett meddelande. Enheten lagrar dina 30 senaste meddelanden och tar automatiskt bort dem efter 24 timmar. 

  Se inkommande meddelanden

  Svep upp från klockskärmen för att se dina meddelanden och nudda valfritt meddelande för att expandera det.
   
  TelefonsamtalSe namnet eller numret på den som ringer. Om du har en iPhone kan du också acceptera eller avvisa samtal på din Fitbit-enhet.
  TextmeddelandenSe avsändarens namn eller nummer och meddelandet. Observera att du kan välja att bara se avsändaren i dina appinställningar.
  KalenderaviseringSe namn, plats och tid för ett kommande evenemang. Du får meddelanden om händelser som börjar inom en timme. 
  MejlSe avsändarens namn och meddelandets ämnesinnehåll.
  AppmeddelandenSe appens namn och meddelandet. 

  Meddelandetips

  • Radera ett meddelande genom att nudda det och svepa åt höger.
  • Radera alla meddelanden samtidigt genom att svep uppåt och nudda Ta bort alla.
  • Enheten visar de första 160 tecknen i meddelandet. Svep upp för att läsa hela meddelandet. 
  • Vill du lämna meddelandeskärmen trycker du på bakåtknappen (vänster).

  Svara på eller avvisa telefonsamtal

  Om Blaze är parkopplad med en iPhone kan du acceptera eller avvisa inkommande telefonsamtal. När du får ett meddelande om telefonsamtal nuddar du den gröna telefonikonen för att acceptera samtalet eller den röda telefonikonen för att avvisa samtalet.

  Observera att du inte kan prata i enheten – när du tar emot ett telefonsamtal svarar du på samtalet på din närliggande telefon.

 • Charge 2

  Charge 2 vibrerar när du får ett meddelande. Vrid handleden mot dig eller tryck på knappen för att se meddelandet. Du har en minut att läsa den. Meddelanden lagras inte på enheten.  

  Meddelandetips

  • Ett plustecken (+) betyder att du har mer än ett meddelande att läsa.
  • För att avvisa ett meddelande trycker du på knappen.
  • Enheten visar de första 40 tecknen i meddelandet. Kolla telefonen för att se hela meddelandet. 
 • Charge 3, Ionic och Versa-serien

  Charge 3, Ionic och Versa-serien vibrerar när du får ett meddelande. Vrid handleden mot dig eller tryck på knappen för att se meddelandet. Meddelanden lagras på enheten.

  Användarens tillagda bild

  Se inkommande meddelanden

  Svep ner från toppen av skärmen när du är på urtavlan för att se dina meddelanden. Nudda ett meddelande för att utöka det.
   
  TelefonsamtalUppringarens namn eller nummer visas. Om du har en iPhone eller Android-telefon (8.0+) kan du också ta emot eller avvisa samtal på din Fitbit-enhet.
  TextmeddelandenAvsändarens namn eller nummer och meddelandet visas.
  KalenderaviseringNamn, plats och tid för händelsen visas.
  E-postmeddelandenAvsändarens namn, ämnet och meddelandet visas.
  AppmeddelandenAppens namn och meddelande visas. 

  Meddelandetips

  • Vill du radera 1 meddelande, nudda meddelandet >Rensa.
  • Om du vill ta bort alla meddelanden samtidigt sveper du överst vid dina meddelanden och nuddar Rensa alla.
  • För längre meddelanden, nudda meddelandet för att se hela meddelandet. 
  • För att lämna meddelandeskärmen trycker du på bakåtknappen eller sveper uppåt.
  • Om du raderar ett meddelande från enheten tas meddelandet bort från telefonens Meddelandecenter. Om du tar bort ett meddelande från telefonen tas meddelandet bort från din enhet.

  Stäng av meddelanden tillfälligt

  När du slår på inställningarna Stör ej, Tysta timmar eller Körläge på din telefon får din Fitbit-enhet meddelanden men kommer inte att varna dig. Svep ner från toppen av skärmen för att se dina meddelanden.

  Så här stänger du av meddelanden tillfälligt på din Fitbit-enhet:
  • Charge 3—öppna appen Inställningar på din enhet och leta upp alternativet att stänga av Meddelanden under sömn.
  • Ionic- och Versa-serierna – dra ner från toppen av skärmen och nudda snabbinställningsikonenAnvändarens tillagda bild >Stör eAnvändarens tillagda bild eller VilolägeAnvändarens tillagda bild. För mer information, se Hur navigerar jag på min Fitbit-enhet?
  Notera: Om du har en Android-telefon kan du ställa in din Fitbit-enhet så att den alltid skickar dig meddelanden: 
  1. Nudda fliken IdagAnvändarens tillagda bild > din profilbild > Meddelanden
  2. Gå till Vibrationsinställningar och aktivera alternativet Vibrera alltid.

  Svara på eller avvisa telefonsamtal

  Om du parkopplar till en iPhone eller Android-telefon (8.0+), låter Fitbit-enheten dig ta emot eller avvisa inkommande telefonsamtal. Om din telefon använder en äldre version av Android OS kan du avvisa men inte ta emot samtal från enheten.

  Observera att du inte kan prata i enheten—när du tar emot ett telefonsamtal svarar du på samtalet på din närliggande telefon. 

  Så här tar du emot eller avvisar ett telefonsamtal:
  • Charge 3—för att acceptera ett samtal nuddar du kryssmarkeringen. För att avvisa ett samtal, nudda x-ikonen.
  Användarens tillagda bild
  • Ionic- och Versa-serierna – nudda den gröna telefonikonen för att acceptera ett samtal. För att avvisa ett samtal nuddar du den röda telefonikonen.
  Användarens tillagda bild
 • Flex 2

  Flex 2 vibrerar och visar ett ljusmönster när du får ett meddelande. 

  Se inkommande meddelanden

  TelefonsamtalFlex 2 vibrerar två gånger och visar ett blått ljus och fyra vita ljus, upprepat upp till fyra gånger.
  TextmeddelandenFlex 2 vibrerar en gång och visar ett blått ljus och ett vitt ljus.


Snabbtips för felsökning av iPhones


Användarens tillagda bild

Uppdateringar
Se till att Fitbit-appen, din telefon och din Fitbit-enhet är uppdaterade. 

Användarens tillagda bild

Dela systemmeddelanden
 1. Nudda Inställningar >Bluetoothinformationsikon bredvid namnet på din Fitbit-enhet.
 2. Stäng AV Användarens tillagda bild Dela systemmeddelanden och sätt sedan PÅ dem igen Användarens tillagda bild.
Om du inte ser alternativet Dela systemmeddelanden:
 • Starta om din Fitbit-enhet
 • Nudda Tillåt när du får ett meddelande på din telefon med frågan om du vill att din Fitbit-enhet ska visa meddelanden.
 • Nudda informationsikon bredvid namnet på din Fitbit-enhet och aktivera på Dela systemmeddelanden.

Användarens tillagda bild

Visa förhandsvisningar
Nudda Inställningar > Meddelanden. Se till att Visa förhandsvisningar är inställd på Alltid eller När olåst.

Användarens tillagda bild

Appmeddelandeinställningar
För varje app som skickar meddelanden nuddar du Inställningar > Meddelanden > appens namn och verifierar dessa inställningar: 
 • Tillåt meddelanden— På
 • Varningar > Meddelandecenter— På
 • Visa förhandsvisningar eller När olåst
Om du fortfarande inte ser meddelanden efter att ha testat dessa tips:
Senaste uppdatering: April 6, 2020
Jag upplevde att den här artikeln hjälpte mig Jag upplevde att den här artikeln hjälpte mig

Jag upplevde inte att den här artikeln var till nytta Jag upplevde inte att den här artikeln var till nytta

Få kraft av att vara många

Expertråd till de senaste nyheterna. Allt finns här.
Sök i hjälpforumEndast stöds på engelska vid denna tidpunkt.

Låt oss prata

Få support