Kan jag förbättra batteriets livslängd på min Fitbit-enhet?

Batteriets livslängd är den tid din Fitbit-enhet körs efter att den laddats till 100 %. Om du vill maximera batteriets livslängd ska du stänga av eller minska din användning av vissa funktioner.