Artikel

Hur tolkar jag allvarligheten av en Fitbit-säkerhetsuppdatering?

Information

 
Article Text

Ibland gör vi säkerhetsuppdateringar till våra Fitbit-produkter och tjänster. Beroende på var vi gjorde uppdateringen hittar du detaljer om den i en av dessa artiklar:

Följande tabell definierar allvarlighetsgraderna som används i säkerhetsuppdateringar.

 
GradDefinition
Kritisk

Säkerhetsuppdateringen åtgärdar en sårbarhet som, om den utnyttjas, skulle kunna tillåta att angripares kod får obegränsad åtkomst och eventuellt går oupptäckt av kunden.

Vi rekommenderar att du omedelbart tillämpar en kritiskt uppdatering.

Viktig

Säkerhetsuppdateringen åtgärdar en sårbarhet som, om den exploateras, kan äventyra datasäkerheten, vilket skulle kunna möjliggöra tillgång till konfidentiella eller känsliga data utan att helt möjliggöra körning av kod.

Vi rekommenderar att du omedelbart tillämpar en viktig uppdatering.

Måttlig

Säkerhetsuppdateringen åtgärdar en sårbarhet som utgör en mindre risk än i viktiga eller kritiska uppdateringar, eller en som väsentligt mildras av konfiguration, varningar eller andra faktorer.

Låg

Säkerhetsuppdateringen åtgärdar en sårbarhet som utgör en minimal risk eller en som till stor grad mildras av befintliga åtgärder, är extremt osannolik eller svår att utnyttja.

Senaste uppdatering: February 20, 2020
Jag upplevde att den här artikeln hjälpte mig Jag upplevde att den här artikeln hjälpte mig

Jag upplevde inte att den här artikeln var till nytta Jag upplevde inte att den här artikeln var till nytta

Få kraft av att vara många

Expertråd till de senaste nyheterna. Allt finns här.
Sök i hjälpforumEndast stöds på engelska vid denna tidpunkt.

Låt oss prata

Få support