Artikel

Hur navigerar jag med skärmen på min Fitbit-enhet?

Information

 
Article Text
Lär dig hur du navigerar i din Fitbit-enhet.
Välj din enhet för mer information.

Skärmen på Fitbit Ace, Fitbit Alta och Fitbit Alta HR är nedtonad när den inte används. Det vaknar automatiskt när du vrider din handled mot dig (så kallad Snabbvy), eller om du dubbelklickar på din aktivitetsklocka där skärmen möter bandet såsom visas nedan.
Användarens tillagda bild

Tryck på din enhet för att förflytta dig mellan skärmarna och se din statistik. Observera att Ace, Alta och Alta HR inte svarar på svepningar.

Använda klockan och menyerna

Startskärmen är klockan. På klockan kan du:
 • Svep uppåt för att se aviseringar.
 • Svepa nedåt för att använda genvägar för att styra musik eller aktivera och inaktivera notiser.
 • Svep åt vänster och höger för att se menyerna.
 • (Några urtavlor) Tryck för att se statistik för hela dagen.
Användarens tillagda bild
För att söka bland olika klockdesigner, se Hur byter jag klockans ansikte på min Fitbit-enhet?
Tryck för att öppna en meny:

Använd knapparna

Blaze har tre knappar: Åtgärd, Välj och Bakåt.
Användarens tillagda bild

Använd bakåtknappen för att återgå till den föregående skärmen. Åtgärds- och Välj-knapparnas beteende beror på skärmen, men vanligtvis utgör dessa knappar ett alternativ till att trycka på skärmen. Under ett träningspass kan du till exempel trycka på pausikonen längst ner till höger eller istället trycka på Välj-knappen bredvid den.

Användarens tillagda bild
 

Ace 2 och Inspire-seriens enheter har en OLED-pekskärm. Navigera på din enhet genom att trycka på skärmen, svepa upp och ner eller trycka på knappen:

 • Använda klockan och apparna
 • Använd knappen
 • Kontrollera batterinivån
 • Anpassa inställningarna

Använda klockan och apparna

Startskärmen är en klocka. På klockan kan du:
 • Svepa ned för att bläddra igenom appar som är installerade på aktivitetsklockan. Nudda en app för att öppna den.
 • Svepa uppåt för att se din dagliga statistik.
Användarens tillagda bild

Använd knappen

Ace 2 och Inspire-seriens enheter har en knapp.

Snabbinställningar

Tryck och håll ned knappen för att komma åt vissa inställningar. Tryck på en inställning för att ändra den. När du stänger av en inställning blir ikonen dämpad med en linje genom den. 

Användarens tillagda bild

Kontrollera batterinivån

Kontrollera din batterinivå när som helst: tryck och håll ned knappen. Batterinivån är högst upp.

Anpassa inställningarna

Hantera grundläggande inställningar direkt på din enhet. Öppna appen Inställningar och tryck på en inställning för att justera den. Svep för att se hela listan med inställningar.

Se avsnittet nedan för att få grundläggande info om Fitbit Charge 2.

Använda klockan och menyerna

Standard för ”startskärmen” är en klocka. På klockan kan du:
 • Tryck för att se dina steg, hjärtfrekvens, den distans du förflyttat dig, förbrända kalorier, antal våningar du klättrat uppför och aktiva minuter.
 • Tryck på knappen för att gå till specialiserade menyer. 
För att söka bland olika klockdesigner, se Hur byter jag klockans ansikte på min Fitbit-enhet?
Tryck på knappen för att öppna en specialiserad meny:
 • Puls – Visar din aktuella puls. Tryck för att se din vilopuls. 
 • Träning – Tryck för att förflytta dig genom dina träningsval, tryck sedan och håll ned knappen för att starta den valda träningen. Tryck och håll ned knappen igen för att avsluta träningen. För mer information, se Hur använder jag multisport- eller Träningsläget på min aktivitetsklocka?
 • Alarm – Tryck för att bläddra genom eventuella alarm du ställt in. Håll knappen intryckt för att inaktivera eller aktivera alarm. Mer information finns i Hur hanterar jag tysta alarm?
 • Stoppur – Håll knappen intryckt för att starta stoppuret. Tryck på knappen för att stoppa och nollställa stoppuret. Tryck och håll in knappen igen för att nollställa stoppuret.
 • Relax – Tryck för att välja en guidad andningsövning. Håll knappen intryckt för att starta övningen.

Välj ett avsnitt nedan för att få grundläggande info om Fitbit Charge 3.

Använda klockan och apparna

Startskärmen är en klocka:


På klockan kan du:
 • Svepa nedåt för att se notiser.
 • Svepa uppåt för att se din statistik i Fitbit Idag.
 • Svepa åt vänster för att bläddra igenom appar som är installerade på klockan. 
 • (Några urtavlor) Tryck för att se statistik för hela dagen.
För att söka bland olika klockdesigner, se Hur byter jag klockans ansikte på min Fitbit-enhet?
För att öppna en app, svep för att hitta appen och tryck sedan på den. 

Använd knappen

Din klocka har en OLED-pekskärm och en knapp. 
Användarens tillagda bild

Tryck och håll ned knappen på din aktivitetsklocka för ett snabbare sätt att använda Fitbit Pay (på enheter med Fitbit Pay aktiverat) och få tillgång till utvalda inställningar.

Stäng av skärmen

Tryck på knappen för att stänga av skärmen när du inte använder den.
 

Navigera på din klocka genom att trycka på skärmen, svepa från sida till sida och upp och ner eller trycka på knappen:

Använda klockan och apparna

Startskärmen är en klocka.: 
 • Svep ner från toppen av skärmen för att när som helst se meddelanden och få tillgång till genvägar för fjärrstyrning av musik, Fitbit Pay (på kompatibla enheter) och snabbinställningar. Genvägarna försvinner efter 2 sekunder. Svep ner för att se dem igen. För mer information, se Använd kontrollcentret.
 • Svep uppåt från urtavlan för att se din statistik i Fitbit Idag.
 • Svep åt vänster från urtavlan för att se apparna på din klocka.
Användarens tillagda bild
Välj en annan urtavla i Fitbit Clock Gallery. Mer information finns i Hur byter jag urtavlan på min Fitbit-enhet?
För att öppna en app, svep för att hitta appen och nudda den. För mer information om hur du hanterar appar på din klocka, se Hur installerar jag och hanterar appar på min Fitbit-klocka? 

Använd knapparna genvägar

Vänster knapp

Tryck och håll ned vänster knapp i 2 sekunder för att snabbt komma åt en funktion som Fitbit Pay, Alexa, musikkontroller, aviseringar eller vissa appar. Om du vill ändra vilken funktion som aktiveras när du håller ner knappen öppnar du appen Inställningar Användarens tillagda bild och nuddar alternativet Vänster knapp. De möjliga genvägarna varierar beroende på din enhet.

Övre och nedre knappar (endast Versa och Ionic)

Från klockskärmen tryck på de övre och nedre knapparna på höger sida av klockan för att snabbt komma åt dina favoritappar.
 • Den övre knappen – öppnar appen som är placerad överst till vänster på den första app-skärmen.
 • Den nedre knappen – öppnar den app som är placerad längst ner till vänster på den första app-skärmen.
Anpassa din klocka genom att ordna om dina appar. Mer information finns i Hur installerar jag och hanterar appar på min Fitbit-klocka?

Använd kontrollcentret

Svep ner från toppen av skärmen för att komma åt vissa genvägar. Genvägarna du ser varierar beroende på dina inställningar.
  
Fjärrstyrning av musik Användarens tillagda bildStyr musiken som spelas på din telefon eller klocka. För mer information, se Hur lyssnar jag på musik och poddar på min Fitbit-klocka?
Fitbit Pay Användarens tillagda bildGör kontaktlösa betalningar direkt från din klocka. Mer information finns i Vad borde jag veta om Fitbit Pay?
Snabbinställningar Användarens tillagda bildJustera vissa inställningar, som skärmens ljusstyrka och skärmväckning. För mer information, se Snabbinställningar.

Kontrollera batterinivån

För att kontrollera batterinivån sveper du ner från toppen av skärmen. Vänta i två sekunder tills kontrollcentret försvinner. Du ser ikonen för batterinivå längst upp till vänster.

Anpassa inställningarna

Hantera grundinställningar på din klocka. 

Snabbinställningar

Justera meddelanden och visningsinställningar. Svep ner från toppen av skärmen och nudda snabbinställningsikonen Användarens tillagda bild
  
Stör inte Användarens tillagda bildNär du slår på inställningen Stör inte: 
 • Meddelanden, målfiranden och påminnelser om att röra på dig får inte klockan att vibrera eller skärmen att slås på. 
 • Du ser en ikon för Stör inte Användarens tillagda bild längst upp på skärmen när du sveper ner för att se dina meddelanden.
Du kan inte aktivera Stör inte och Viloläge samtidigt.
Viloläge Användarens tillagda bildNär du slår på inställningen för viloläge: 
Meddelanden får inte klockan att vibrera eller skärmen att slås på. 
 • Skärmens ljusstyrka är inställd på att dämpas.
 • Urtavlan för alternativet Skärmen alltid påslagen är avstängd (på klockor som stöder alternativet).
 • Om du vrider på handleden får det inte klockans skärm att slås på. 
 • Du ser en vilolägesikon Användarens tillagda bild längst upp på skärmen när du sveper ner för att se dina meddelanden.
Om du vill schemalägga att Viloläge automatiskt ska slås på under vissa timmar öppnar du appen Inställningar Användarens tillagda bild och nuddar Viloläge > Schema. Viloläge stängs automatiskt av vid den schemalagda tidpunkten, även om du har aktiverat det manuellt. 

Du kan inte aktivera Stör inte och Viloläge samtidigt.
Väck skärm Användarens tillagda bild
 • När du ställer in Väck skärm på Auto (rörelse), tänds skärmen varje gång du vrider handleden.
 • När du ställer in Väck skärm på Manuell (knapp) trycker du på knappen för att slå på skärmen.
Du kan inte ställa in Väck skärm på Auto (rörelse) om du använder Skärmen alltid påslagen eller Viloläge.
Ljusstyrka Användarens tillagda bildJustera skärmens ljusstyrka.
Alltid på skärm Användarens tillagda bild
(Endast Versa 2)
Behåller skärmen på, även om du inte interagerar med klockan. Mer information finns i Hur ser jag tiden på min Fitbit-enhet?

Observera att om du slår på den här funktionen kommer det att påverka klockans batteri. När Skärmen alltid påslagen har aktiverats har Versa 2 en batteritid på upp till 2 dagar.

Appen Inställningar

Öppna appen Inställningar Användarens tillagda bild för en fullständig lista över inställningar. Svep uppåt för att se hela listan med inställningar och nudda en inställning för att justera den.
  
LjusstyrkaÄndra skärmens ljusstyrka.
Inaktiv skärmVälj hur länge skärmen ska vara på när du slutar interagera med din klocka.
Skärmen alltid påslagen
(Endast Versa 2)
Justera inställningar för Skärmen alltid påslagen, inklusive informationen du ser på urtavlan.

Observera att om du slår på den här funktionen kommer det att påverka klockans batteri. När Skärmen alltid påslagen har aktiverats har Versa 2 en batteritid på upp till 2 dagar.
VilolägeJustera inställningarna för Viloläge. Du kan ställa in ett schema när läget automatiskt ska slås på och stängas av.
Stör inteJustera inställningarna för Stör inte, inklusive om läget ska aktiveras automatiskt när du använder Träningsappen.
Väck skärmÄndra om skärmen slås på när du vrider handleden.
VibrationerJustera klockans vibrationsstyrka.
Mikrofon
(Endast Versa 2)
Välj om din klocka ska få åtkomst till mikrofonen.
Vänster knappVälj den funktion som knappen ska aktivera.
Alexa
(Endast Versa 2)
Slå på eller stäng av Alexa-meddelanden.
Bluetooth
(inte tillgänglig på Versa Lite Edition)
Hantera anslutna Bluetooth-enheter.
PulsSlå på eller stäng av pulsspårning.

Stänga av skärmen

Du stänger av skärmen när den inte används genom att kort täcka klockans urtavla med din motsatta hand, trycka på knappen eller vända handleden från kroppen. Om du använder inställningen för Skärmen alltid påslagen på Versa 2 stängs inte skärmen av.
Användarens tillagda bild
Senaste uppdatering: January 17, 2020
Jag upplevde att den här artikeln hjälpte mig Jag upplevde att den här artikeln hjälpte mig

Jag upplevde inte att den här artikeln var till nytta Jag upplevde inte att den här artikeln var till nytta

Få kraft av att vara många

Expertråd till de senaste nyheterna. Allt finns här.
Sök i hjälpforumEndast stöds på engelska vid denna tidpunkt.

Låt oss prata

Få support