Artikel

Vad är min konditionspoäng?

Information

 
Article Text

Spåra din övergripande konditionsnivå med din Fitbit-enhet. 

Hoppa till:

Hur följer jag upp min kondition?

Nudda fliken Idag i Fitbit-appen Användarens tillagda bild, nudda sedan pulsen. Överst på skärmen finns en pulsgraf. Svep på grafen för att istället se konditionsgrafen. Den visar din konditionspoäng (även kallad VO2 Max) och konditionsnivå. Nudda pilen högst upp till höger för mer information.
 
Användarens tillagda bild  Användarens tillagda bild

Vad är VO2 Max?

VO2 Max är en mätning av hur väl din kropp använder syre när du tränar med maximal belastning. Detta är allmänt accepterat som standard för gradering av kondition: desto högre din VO2 Max är, desto mer vältränad är du (källa). Denna mätvärde kan också indikera prestandapotential för uthållighetsbaserade aktiviteter, inklusive löpning, cykling och simning (källa).

VO2 Max mäts traditionellt i ett labb där du springer på ett löpband eller cyklar på en stationär cykel tills du är utmattad med en mask som är fastspänd över näsan och munnen för att mäta mängden luft som du andas in och andas ut. Även om denna metod ger den mest exakta mängden av VO2 Max kan din Fitbit-enhet uppskatta detta värde för dig med mindre ansträngning och obehag.

Fitbit uppskattar din VO2 Max och anger den som din konditionspoäng.

Hur mäter Fitbit min konditionspoäng?

Din konditionspoäng bestäms av din vilopuls, ålder, kön, vikt och annan personlig information. För bästa resultat måste du se till att din vikt är korrekt angiven i din Fitbit-profil. Ha även på dig din aktivitetsklocka eller klocka när du sover för en bättre beräkning av din vilopuls. Din konditionspoäng kommer att visas som ett intervall om du inte använder GPS vid löppass.

Hur får jag en mer exakt uppskattning av min poäng?

Om din Fitbit-enhet ansluter till GPS kan vi ge en mer exakt uppskattning av din poäng med förhållandet mellan takten och pulsen under dina löppass. Detta beror på att individer med högre VO2 Max har en lägre puls vid löpning i samma takt jämfört med individer med lägre VO2 Max. Om du kan springa med en bekväm hastighet i minst 10 minuter ska du registrera ett löppass med GPS. Vi rekommenderar att du springer så mycket som möjligt i platt terräng eftersom endast de plana delarna av ditt löppass räknas i förhållande till uppskattningen av din poäng. Du kan behöva genomföra fler löppass som är minst 10 minuter långa för att påverka din poäng.

För instruktioner om hur du börjar i Träningsappen, se Hur registrerar jag träningspass med min Fitbit-enhet?

Hur beräknar Fitbit min konditionsnivå?

Vi använder din konditionspoäng i kombination med ditt kön och ålder för att beräkna din konditionsnivå. Genom att hjälpa dig att förstå hur du jämför med andra personer som tillhör samma kön och åldersintervall som du, är konditionsnivån ett holistiskt sätt att följa upp din kondition över tiden. 

Vad representerar konditionsnivåerna?

Din konditionspoäng kommer att placera dig inom 1 till 6 olika konditionsnivåer som sträcker sig från dålig till utmärkt. Dessa nivåer är baserade på publicerade data som hjälper till att visa hur din konditionspoäng jämför sig med andra som tillhör samma åldersintervall och kön som du (källa).

Hur förbättrar jag min konditionspoäng?

Om din konditionsnivå är lägre än du vill att den ska vara kan det bero på flera faktorer, inklusive en stillasittande livsstil, vilket kan få negativa effekter på din långsiktiga hälsa som exempelvis en ökad risk för att utveckla högt blodtryck och hjärt-kärlsjukdom (källa).  

De två sätten på vilka du kan förbättra din poäng är träning och hälsosam viktminskning. Ökad mängd träning kan hjälpa dig att förbättra din poäng med upp till 20 procent under en period av två till tre månader (se Kennedy, Phys. of Sport and Exer., 2012). American Heart Association rekommenderar specifikt ”minst 150 minuter per vecka med måttlig träning eller 75 minuter per vecka med ansträngande träning (eller en kombination av måttlig och ansträngande aktivitet)” för att förbättra den övergripande hjärt- och kärlhälsan (källa).  

Medan en ökad mängd måttlig träning kan vara till hjälp, kan inkludering av högintensitetsintervallträning under dina träningspass, om du har möjlighet till det vara ett effektivt sätt att se märkbar förbättring. Intervallträning är alla träningspass som växlar mellan intensiva aktivitetsperioder följt av perioder med lägre intensitetsaktivitet eller vila. Såväl uthållighetsträning och intervallträningsstudier visade ökningar i deltagarnas VO2 Max, men intervallträning gav mer betydande förbättringar (källa). För mer information om hur du använder intervaller i din träning, se Hur registrerar jag träningspass med min Fitbit-enhet?

Dessutom kan hälsosam viktminskning (främst genom att minska din kroppsfettprocent) bidra till en ökning av din konditionspoäng. Å andra sidan kan ohälsosam viktminskning (minskning av din muskelmassa) påverka din poäng negativt (källa). Om du har angett ett hälsosamt viktminskningsmål i din Fitbit-profil kommer grafen att visa den potentiella förbättringen i din poäng. Om ditt viktminskningsmål skulle sänka ditt kroppsmasseindex (BMI) till området som räknas som undervikt kommer någon potentiell förbättring av din poäng inte att visas. För mer information om BMI-intervall, se American Heart Association.

Hur får jag bästa möjliga konditionspoäng under löppass?

Om du springer med GPS kan du prova följande tips för bästa uppskattning:

 • Ta långa löpturer (minst 10 minuter långa) i plan terräng.
 • Slutför flera löppass för att förbättra noggrannheten.
 • Spring med en högre takt om du kan. Du behöver inte springa med maximal hastighet, men löppass med högre intensitet ger en mer exakt uppskattning.

  Kan jag se min konditionspoäng eller -nivå på min Fitbit-enhet?

  För att se dina konditionspoäng och din konditionsnivå på särskilda Fitbit-enheter, svep uppåt på klockans urtavla för att öppna Fitbit Today. Svep åt vänster på panelen för puls för att se din konditionsstatistik.

  Om din Fitbit-enhet inte visar din konditionsstatistik, kan du se din statistik i Fitbit-appen.

  Varför har jag ingen konditionspoäng eller -nivå?

  Om du inte ser din konditionsstatistik i Fitbit Today kan du prova dessa tips:

  • Ha din enheten på dig i minst 1 till 2 dagar. För bästa resultat bör du ha på dig din enhet när du sover för en bättre beräkning av din vilopuls.
  • Slutför flera löpturer med GPS för en löpningsbaserad mätning av dina poäng. 
  • Bär din enhet korrekt vid en löptur med GPS. Se felsökningstipsen i Varför ser jag inte min puls på min Fitbit-enhet?
  Senaste uppdatering: August 12, 2019
  Jag upplevde att den här artikeln hjälpte mig Jag upplevde att den här artikeln hjälpte mig

  Jag upplevde inte att den här artikeln var till nytta Jag upplevde inte att den här artikeln var till nytta

  Få kraft av att vara många

  Expertråd till de senaste nyheterna. Allt finns här.
  Sök i hjälpforumEndast stöds på engelska vid denna tidpunkt.

  Låt oss prata

  Få support