Artikel

Varför har Fitbit-appen uppmanat mig att aktivera platstjänster?

Information

 
Article Text
Om du ställer in eller synkroniserar ditt aktivitetsarmband med en Android-enhet kan du bli uppmanad att aktivera platstjänster. Varje enhet är annorlunda, men du kan ofta hitta inställningen i Inställningar > Plats.

Varför behöver Fitbit-appen veta min plats?

Google ändrade sina behörighetskrav från och med Android OS 6.0. Som ett resultat är platstillståndet nödvändigt för att synkronisera din Fitbit-enhet med din Android-enhet.

Observera att Fitbit inte spårar din plats om du inte registrerar en träning eller aktivitet med GPS. För mer information, se Hur använder jag GPS på min Fitbit-enhet?

Varför slutade min Fitbit-enhet att synkronisera när jag aktiverade platstjänster?

Om Fitbit-appen fick dig att aktivera platstjänster och du nekade begäran, har du ett extra steg kvar att slutföra efter att du har aktiverat platstjänster. Om du vill berätta för Fitbit-appen att den har behörighet att komma åt platser går du till Inställningar > Appar > Fitbit > Behörigheter (den exakta sökvägen kan variera beroende på mobilenhet).

Kan jag fortfarande använda energisparfunktioner?

Om du använder energisparfunktioner kan platstjänster stängas av automatiskt när batteriet är lågt. Du bör kunna ställa in och synkronisera normalt när du laddar din telefon.

Var kan jag få mer information om Android-behörigheter?

Fitbit-appen måste ha platsalternativen på din telefon aktiverade för att kunna utföra de lågenergiskanningar som görs med Bluetooth och som krävs för att kunna synkronisera din aktivitetsklocka. För mer information om hur synkroniseringen av din aktivitetsklocka sker, se Hur synkroniserar Fitbit-aktivitetsklockor sina data?

Google har lagt till kravet på behörighet för platstjänster som ett svar på oron över att Bluetooth-fyrar kan användas för att spåra din plats utan ditt tillstånd under en lågenergiskanningar som görs över Bluetooth, till exempel den skanning som krävs för att synkronisera din aktivitetsklocka. Genom att ge Fitbit-appen tillåtelse att komma åt din plats kan din spårning synkronisera, men din plats kommer inte att sparas in eller spåras av Fitbit.

Mer information om Bluetooth-teknik finns på Bluetooth Special Interest Groups (SIG) webbplats, www.bluetooth.com

Mer information om Googles behörighetskrav finns i Googles dokument för Android 6.0-ändringar.

Senaste uppdatering: September 9, 2019
Jag upplevde att den här artikeln hjälpte mig Jag upplevde att den här artikeln hjälpte mig

Jag upplevde inte att den här artikeln var till nytta Jag upplevde inte att den här artikeln var till nytta

Få kraft av att vara många

Expertråd till de senaste nyheterna. Allt finns här.
Sök i hjälpforumEndast stöds på engelska vid denna tidpunkt.

Låt oss prata

Få support