Varför ansluter inte min Fitbit-klocka till Wi-Fi?

Om du har problem med att ansluta din klocka till Wi-Fi ska du först kontrollera att ditt Wi-Fi-nätverk fungerar korrekt och att din nätverkstyp är kompatibel med klockan. Fortsätt sedan till felsökningsstegen om det behövs.

Verifiera Wi-Fi-nätverket

För att verifiera att ditt Wi-Fi-nätverk fungerar korrekt ansluter du en annan enhet, till exempel telefonen eller datorn, till ditt nätverk. Om enheten ansluter bekräftar du att din nätverkstyp är kompatibel med din Fitbit-klocka genom att gå igenom de nätverkstyper som stöds i Hur kopplar jag in min Fitbit-klocka till Wi-Fi? För bästa resultat använder du ditt Wi-Fi-nätverk hemma.

Felsökning

Ansluter du din klocka till laddaren och ser till att den ligger inom räckvidden för ditt Wi-Fi-nätverk. För en starkare Wi-Fi-anslutning, flytta din klocka närmare din router. Om du fortfarande inte kan ansluta till Wi-Fi klickar du på nedanstående steg utifrån ditt problem.

Wi-Fi fungerar inte på din klocka när batterinivån är under cirka 25 %.