Hur ställer jag in en timer eller använder stoppuret på min Fitbit-enhet?

På vissa Fitbit-enheter kan du ta tid på aktiviteter med hjälp av stoppurfunktionen. En del enheter innehåller även en nedräkningstimer om du vill hålla koll på hur lång tid som förflutit.