Artikel

Hur ställer jag in en timer eller använder stoppuret på min Fitbit-enhet?

Information

 
Article Text

På vissa Fitbit-enheter kan du ta tid på aktiviteter med hjälp av stoppurfunktionen. En del enheter innehåller även en nedräkningstimer om du vill hålla koll på hur lång tid som förflutit.

Välj din enhet för mer information.

Mät tider med stoppuret

 1. Öppna Timer-appen Användarens tillagda bild på din enhet.
 2. Om du använde nedräkningstimern tidigare sveper du nedåt och nuddar stoppursikonen Användarens tillagda bild.
 3. Nudda uppspelningsikonen för att starta stoppuret.
 4. Nudda pausikonen för att stanna stoppuret.
 5. För att återställa stoppuret, svep nedåt och nudda Återställa. Tryck på knappen för att avsluta.

Håll koll på hur lång tid som förflutit med nedräkningstimern

 1. Öppna Timer-appen Användarens tillagda bild på din enhet.
 2. Om du använde stoppuret tidigare sveper du uppåt och nuddar nedräkningsikonen Användarens tillagda bild.
 3. Svep för att välja antal timmar och nudda sedan för att ställa in timmarna. För att ställa in en timer på mindre än en timme, välj 00 h.
 4. Svep för att välja antal minuter och nudda sedan för att ställa in minuterna.
 5. Nudda uppspelningsikonen för att starta timern.
 6. För att återställa timern, svep nedåt och nudda Återställa. Tryck på knappen för att avsluta.
 7. Din enhet vibrerar när den tilldelade tiden är slut.

Mät tider med stoppuret

 1. Gå till skärmen Timer på din aktivitetsklocka och nudda den. Stoppuret är det första alternativet. 
 2. Nudda skärmen och sedan play-knappen för att starta. 
 3. Nudda pausknappen för att avsluta.
 4. Nudda pilen högst upp till höger för att nollställa stoppuret, eller tryck på bakåtknappen på din aktivitetsklocka för att avsluta.

Håll koll på hur lång tid som förflutit med nedräkningstimern

 1. Gå till skärmen Timer på din aktivitetsklocka och nudda den.
 2. Stoppuret är det första alternativet. Svep uppåt för att välja nedräkningstimern.
 3. Nudda skärmen och sedan 0:00 för att ställa in timern.
 4. Tryck på tillbaka-knappen för att återgå till nedräkningsskärmen.
 5. Nudda play-knappen för att starta. Din aktivitetsklocka blinkar och vibrerar när den tilldelade tiden tagit slut.

Fitbit Charge 2 har en stoppursfunktion. Såhär mäter du tider med stoppuret:

 1. Gå till skärmen Stoppur på din aktivitetsklocka.
 2. Håll knappen intryckt för att starta stoppuret. 
 3. Håll knappen intryckt för att stoppa.

Mät tider med stoppuret

 1. Öppna Timer-appen på din enhet.
 2. Om du använde timern tidigare sveper du åt höger för att välja stoppursfunktionen.
 3. Nudda uppspelningsikonen för att starta stoppuret.
 4. Nudda pausikonen för att stoppa.
 5. Nudda återställningsikonen för att nollställa stoppuret.

Håll koll på hur lång tid som förflutit med nedräkningstimern

 1. Öppna Timer-appen på din enhet.
 2. Om du använde stoppuret tidigare sveper du åt vänster för att välja timglasikonen.
 3. Nudda skärmen och svep sedan uppåt eller nedåt för att ställa in timern.
 4. Tryck på tillbaka-knappen för att återgå till nedräkningsskärmen.
 5. Tryck på play-ikonen för att starta. Din enhet blinkar och vibrerar när den tilldelade tiden tagit slut.
 6. Nudda kryssikonen eller tryck på knappen för att stoppa notisen.

Observera att stoppuret och timern kan köras samtidigt.

Observera att timers du ställer in i Timer-appen Användarens tillagda bild på Fitbit Versa 2 är separata från timers du ställer in med Alexa. För mer information om hur du använder Alexa för att ställa in timers, se Hur interagerar jag med Alexa på min Fitbit-klocka?

Senaste uppdatering: December 5, 2019
Jag upplevde att den här artikeln hjälpte mig Jag upplevde att den här artikeln hjälpte mig

Jag upplevde inte att den här artikeln var till nytta Jag upplevde inte att den här artikeln var till nytta

Få kraft av att vara många

Expertråd till de senaste nyheterna. Allt finns här.
Sök i hjälpforumEndast stöds på engelska vid denna tidpunkt.

Låt oss prata

Få support