Hur använder jag Fitbit-appen för att följa upp min menstruation?

Den här artikeln innehåller stegvisa instruktioner för hur du konfigurerar och använder funktionen för uppföljning av kvinnohälsa i Fitbit-appen.

För mer information och andra frågor om uppföljning av menstruation med Fitbit, se Vad är uppföljning av kvinnohälsa i Fitbit-appen?

Den här funktionen är inte avsedd att användas som preventivmedel eller för andra medicinska ändamål. Fitbit garanterar inte att den här funktionen kan användas för att uppnå vissa specifika resultat. Den här funktionen kanske inte förespår din menstruationscykel eller relaterad information helt korrekt. Den här funktionen är endast avsedd att hjälpa användare att övervaka och hålla koll på viss information.