Vad är uppföljning av kvinnohälsa i Fitbit-appen?

Den här artikeln innehåller information om hur man använder uppföljning av kvinnohälsa i Fitbit-appen för att hjälpa till att förutse menstruationer, se ditt beräknade fertilitetsfönster och mer.

För stegvisa instruktioner om hur du loggar dina menstruationsdata i Fitbit-, se Hur använder jag Fitbit-appen för att följa upp min menstruation?

Den här funktionen är inte avsedd att användas som preventivmedel eller för andra medicinska ändamål. Fitbit garanterar inte att den här funktionen kan användas för att uppnå vissa specifika resultat. Den här funktionen kanske inte förespår din menstruationscykel eller relaterad information helt korrekt. Den här funktionen är endast avsedd att hjälpa användare att övervaka och hålla koll på viss information.