Hur hanterar jag mitt Fitbit-familjekonto?

Skapa ett Fitbit-familjekonto för att konfigurera Fitbit Ace-enheter, kontrollera vilka dina barn ansluter till i Fitbit-appen och se hur aktiva de är varje dag.

Mer information om användning av Ace-enheter finns i Hur kommer jag igång med en Fitbit-barnenhet?