Artikel

Hur hanterar jag mitt Fitbit-familjekonto?

Information

 
Article Text

Skapa ett Fitbit-familjekonto för att konfigurera Fitbit Ace-enheter, kontrollera vilka dina barn ansluter till i Fitbit-appen och se hur aktiva de är varje dag.

Mer information om användning av Ace-enheter finns i Hur kommer jag igång med en Fitbit-barnenheter?

Hoppa till:

Hur skapar jag ett Fitbit-familjekonto?

Mer information finns i Hur ställer jag in Fitbit Ace-enheter?

Hur ser jag mitt barns statistik i Fitbit-appen?

Du och ditt barn kan se sin dagliga statistik, inklusive stegräkning, aktiva minuter och sömnmönster under barnvisning i Fitbit-appen. Observera att ditt barn måste synkronisera sitt aktivitetsarmband för att se uppdaterad aktivitetsinformation i appen.

Så här växlar du från föräldravyn till barnvisning:

 1. Nudda fliken Idag Användarens tillagda bild och nudda din profilbild.
 2. Nudda Min familj.
 3. Under ditt barns namn nuddar du Byt till barnvy.

För att återgå till ditt Fitbit-konto:

 1. Nudda fliken Idag Användarens tillagda bild och nudda din profilbild.
 2. Nudda Byt till föräldravy och bekräfta.
 3. Ange ditt lösenord när du uppmanas till det. 

Vad är föräldravy i Fitbit-appen?

Genom föräldravyn i Fitbit-appen kan du hantera ditt Fitbit-familjekonto och skapa ett Fitbit-konto för ditt barn. Byt till barnvyn så att du och ditt barn kan se sin dagliga statistik och ditt barn kan interagera med andra medlemmar på familjekontot.

Mer information finns i Hur ställer jag in Fitbit Ace?

Vad är barnvy i Fitbit-appen?

Genom barnvyn i Fitbit-appen kan barnen se sin dagliga statistik och ditt sömnmönster, interagera med andra medlemmar på familjekontot och delta i utmaningar. 

Mer information finns i Hur ställer jag in Fitbit Ace-enheter?

Vad är en förmyndare i Fitbit-familjekonton?

Förmyndare kan skapa och ta bort barnkonton, se daglig statistik för barn på familjekontot (under barnvy) och bjuda in andra familjemedlemmar att gå med i kontot. Varje familjekonto kan ha flera förmyndare.

Huvudförmyndaren är skaparen av familjekontot och kan lägga till eller ta bort andra förmyndare. Om den huvudansvariga tar bort sitt Fitbit-konto eller familjekonto, raderas alla barnkonton också. 

Observera att alla förmyndare måste vara minst 18 år, ha ett Fitbit-konto och dela sin födelsedaginformation i Fitbit-appen. Mer information om sekretessinställningar finns i Hur hanterar jag min Fitbit-profil?

Hur lägger jag till en familjemedlem eller en förmyndare i mitt Fitbit-familjekonto?

Vill du lägga till en familjemedlem eller förmyndare på ditt familjekonto lägger du först till dem som en vän på Fitbit. Du finner instruktioner i Hur kommer jag i kontakt med vänner på Fitbit? Observera att totalt 11 personer kan ingå i ett familjekonto.

Efter att de bekräftat vänförfrågan:

 1. Nudda fliken Idag Användarens tillagda bild och nudda din profilbild.
 2. Nudda Min familj. Se till att du är i föräldravyn.
 3. Hitta alternativet Bjud in medlemmar eller Lägg till förmyndare och nudda namnet på personen du vill bjuda in. De får ett e-postmeddelande och en avisering i Fitbit-appen, där de uppmanas att ansluta sig till familjekontot.

Hur går jag med i ett Fitbit-familjekonto?

Du måste ha fått en inbjudan att ansluta till ett Fitbit-familjekonto från en av kontots förmyndare. Nudda länken i det e-postmeddelande du får eller svara på begäran i Fitbit-appen. Observera att du måste ha ett Fitbit-konto och verifiera din e-postadress för att gå med i ett familjekonto. 

Så här accepterar du en begäran i Fitbit-appen:

 1. Nudda Idag-fliken Användarens tillagda bild, nudda sedan inkorgsikonen  Användarens tillagda bildlängst upp till höger.
 2. Nudda Meddelanden.
 3. Nudda en förfrågan om du vill öppna den.
 4. Nudda Gå med i familjen.

Hur gör jag en familjemedlem till en förmyndare i mitt Fitbit-familjekonto?

Fitbit-familjekontots huvudansvarig kan göra andra medlemmar till förmyndare:

 1. Nudda fliken Idag Användarens tillagda bild och nudda din profilbild.
 2. Nudda Min familj.
 3. Gör medlemmen till en förmyndare:
  • iPhones och iPads: Dra åt vänster på medlemmens namn > Förmyndare.
  • Android-telefoner: Tryck och håll inne medlemmens namn > Gör till vårdnadshavare.
  • Windows 10-enheter: Nudda pennikonen Användarens tillagda bild > nudda förmyndarikonen Användarens tillagda bild bredvid medlemmens namn > Gör till vårdnadshavare.
 4. Bekräfta att du vill göra medlemmen till en förmyndare.

Hur lägger mitt barn till vänner i Fitbit-appen?

Medlemmar i ditt familjekonto läggs automatiskt till ditt barns lista över Fitbit-vänner. Med ditt godkännande kan ditt barn lägga till vänner utanför ditt familjekonto. 

Så här skickar du vänförfrågningar åt ett barn:

 1. Under barnvyn, låt ditt barn nudda Vänner
 2. Nudda Lägga till vänner.
 3. Låt ditt barn ange sin väns e-postadress eller Fitbit-användarnamn och skicka sedan in begäran om godkännande. Du får ett e-postmeddelande och en avisering under föräldravyn.
 4. Du godkänner en förfrågan genom att nudda länken i e-postmeddelandet eller byta till föräldravyn och nudda Aviseringar. Nudda sedan aviseringen och godkänn den. 

När du har godkänt en förfrågan skickas en avisering till vännen. Observera att om ditt barn lägger till ett annat barn som en vän måste deras huvudansvarig också godkänna förfrågan.

Hur interagerar mitt barn med andra i Fitbit-appen?

Genom barnvyn kan ditt barn meddela, heja på eller utmana sina Fitbit-vänner. Om ditt barn konkurrerar i en utmaning kan de heja eller skicka meddelanden till alla utmaningsdeltagare.

Så här kan ditt barn interagera med andra:
 1. Under barnvyn, låt ditt barn nudda Vänner
 2. Nudda personen du vill meddela, heja på eller utmana.
 3. För att skicka ett meddelande, låt ditt barn nudda Meddelande. Nudda annars Heja på eller Utmana.
 4. Låt ditt barn skriva meddelandet och sedan skicka det.

Mer information om utmaningar finns i Vad behöver jag veta om utmaningar?

När kan mitt barn uppgradera till ett Fitbit-standardkonto?

När ditt barn når den minimiålder som krävs i ditt land, kan de uppgradera till ett standardkonto i Fitbit-appen. Ditt barn kan välja att uppgradera sitt konto när som helst eller att behålla sitt barnkonto. Deras tidigare Fitbit-data överförs automatiskt till det nya kontot.

Notera: den här funktionen kommer snart.

Vilka Fitbit-funktioner kan mitt barn komma åt efter uppgradering av deras konto?

Ditt barn får tillgång till alla funktioner i Fitbit-appen, inklusive viktmätningar, beräknade brända kalorier, håller koll på menstruation och fertilitet och Fitbit-community. Huvudansvarig på ett familjekonto godkänner inte längre ditt barns Fitbit-vänförfrågningar eller ser deras dagliga statistik i barnvy. Ditt barn blir medlem i ditt familjekonto, och du kan fortsätta att interagera med dem i appen. Ditt barn kan också uppgradera till någon Fitbit-enhet.

Observera att ditt barns enhet visar samma statistik även efter att de har uppgraderat sitt konto.

Hur uppgraderar mitt barn sitt konto?

Få ditt barn att slutföra dessa steg under barnvyn i Fitbit-appen:
 1. På Idag-fliken Användarens tillagda bild nuddar du meddelandet längst upp > uppgradering
 2. Följ anvisningarna på skärmen för att läsa igenom Fitbits användarvillkor samt data- och sekretesspolicyer.
 3. Ange deras e-postadress.
 4. När du blir ombedd ska du verifiera deras e-postadress och återvänd till Fitbit-appen.
 5. Fortsätt att följa anvisningarna på skärmen för att ange deras kontouppgifter.
 6. Läs Fitbits sekretesspolicy och nudda jag håller med.
 7. På skärmen Grattis nuddar du Jag fattar för att se deras nya flik Idag.

Hur tar jag bort någon från mitt Fitbit-familjekonto?

Förmyndare kan ta bort medlemmar och barn från familjekontot. Den huvudansvariga kan också ta bort andra vårdnadshavare. Observera att om ett barn tas bort från familjekontot raderas också barnets Fitbit-konto och all relaterad data.

Så här tar du bort någon:

 1. Nudda fliken Idag Användarens tillagda bild och nudda din profilbild.
 2. Nudda Min familj.
 3. Ta bort personen från familjekontot:
  • iPhones och iPads: Dra åt vänster på personens namn > Ta bort.
  • Android-telefoner: Tryck och håll in personens namn > Ta bort.
  • Windows 10-enheter: Nudda pennikonen Användarens tillagda bild > nudda X bredvid personens namn.
 4. Bekräfta att du vill ta bort personen. 

Hur tar jag bort mitt barns Fitbit-konto?

Förmyndare kan ta bort sitt barns Fitbit-konto genom att ta bort dem från familjekontot.

Så här tar du bort ditt barns Fitbit-konto:

 1. Nudda fliken Idag Användarens tillagda bild och nudda din profilbild.
 2. Nudda Min familj.
 3. Ta bort ditt barn från familjekontot:
  • iPhones och iPads: Dra åt vänster på ditt barns namn > Ta bort.
  • Android-telefoner: Tryck och håll in på ditt barns namn > Ta bort.
  • Windows 10-enheter: Nudda pennikonen Användarens tillagda bild > nudda X bredvid ditt barns namn.
 4. Bekräfta att du vill radera kontot.
 5. Ange ditt lösenord när du uppmanas till det. 
 6. Nudda länken i e-postmeddelandet du mottar för att begära att kontot raderas. Observera att e-postmeddelandet skickas till förmyndaren som raderade kontot.  

Om du ändrar dig har du 7 dagar att återställa kontot. Detta gör du på detta sätt: Byt till barnvy i Fitbit-appen och nudda Återställ.

Mer information finns i Hur tar jag bort mitt Fitbit-konto?

Hur lämnar jag ett Fitbit-familjekonto?

Förmyndare och familjemedlemmar kan lämna ett Fitbit-familjekonto. Den huvudansvariga måste ta bort familjekontot för att lämna kontot. 

Så här lämnar du ett familjekonto:

 1. Nudda fliken Idag Användarens tillagda bild och nudda din profilbild.
 2. Nudda Min familj.
 3. Lämna familjekontot:
  1. iPhones och iPads: Dra åt vänster på ditt namn > Lämna familjen
  2. Android-telefoner: Nudda de 3 punkterna > Lämna familjen
  3. Windows 10-enheter: Nudda de 3 punkterna > Lämna familjen
 4. Bekräfta att du vill lämna familjekontot.

Hur tar jag bort mitt Fitbit-familjekonto?

Den huvudansvariga måste ta bort alla medlemmar från Fitbit-familjekontot innan kontot kan raderas. Observera att om ett barn tas bort från familjekontot raderas också barnets Fitbit-konto och all relaterad data.

Så här tar du bort ett familjekonto:

 1. Nudda fliken Idag Användarens tillagda bild och nudda din profilbild.
 2. Nudda Min familj.
 3. Ta bort varje familjemedlem från kontot. För instruktioner, se Hur tar jag bort någon från mitt Fitbit-familjekonto?
 4. När du har tagit bort alla medlemmar nuddar du de 3 punkterna > Ta bort familj.
Senaste uppdatering: September 13, 2019
Jag upplevde att den här artikeln hjälpte mig Jag upplevde att den här artikeln hjälpte mig

Jag upplevde inte att den här artikeln var till nytta Jag upplevde inte att den här artikeln var till nytta

Få kraft av att vara många

Expertråd till de senaste nyheterna. Allt finns här.
Sök i hjälpforumEndast stöds på engelska vid denna tidpunkt.

Låt oss prata

Få support