Hur använder jag Fitbit-appen?

Fitbit-appen visar dina personliga resultat och ger dig en djupare förståelse för statistik och framsteg, samtidigt som du får insikter som hjälper dig att nå dina mål. Anpassa appen för att se den statistik som är viktigast för dig.