Artikel

Hur kommer jag igång med Fitbit-vågar?

Information

 
Article Text
Användarens tillagda bild

Väg dig själv med en Fitbit Aria-serie våg och synkronisera med Fitbit-appen för att spåra din viktdata och trender över tid.

Hoppa till:

Hur vet jag vilken Fitbit-våg jag har?

Om du är osäker på om du har en Aria, Aria 2 eller Aria Air, vänd på vågen och ta bort batteriluckan för att se hur många batterier den innehåller:

 •  Aria använder 4 AA-batterier
 •  Aria 2 använder 3 AA-batterier och har ”Aria 2” skrivet på baksidan vågen
 •  Aria Air använder 3 AAA-batterier. 

Hur ställer jag in min Fitbit-våg?

Ställ in din Fitbit-våg med Fitbit-appen för iPhones och iPads eller Android-telefoner. För mer information, se Hur ställer jag in min Fitbit-enhet?

Vad mäter min Fitbit-våg?

 Aria AirAria 2Aria
Vikt
Kroppsfett % 
BMI
(i Fitbit-appen)
Nudda fliken Idag Användarens tillagda bild > viktpanel. Dra åt vänster på grafen längst upp för att se dina BMI-data. 

På Aria 2 kan du också se din BMI på vågen:

 1. Nudda fliken Idag Användarens tillagda bild > din profilbild. 
 2. Nudda Aria 2 > Människor som använder denna våg.
 3. Tryck på ditt namn.
 4. Välj att visa kroppsfettprocent och BMI på din våg. Nästa gång du väger dig och vågen synkroniseras sparas inställningarna.

Hur många personer kan använda min Fitbit-våg?

Fitbit-vågar kan synkronisera med upp till 8 olika Fitbit-konton. För mer information, se Hur lägger jag till eller tar bort något från min Fitbit-våg?

Hur redigerar jag min viktinformation?

Redigera din viktdata i Fitbit-appen. För mer information, se Hur lägger jag till, redigerar eller raderar Fitbit-data och aktiviteter?

Hur ska jag lagra och rengöra min Fitbit-våg?

Din Fitbit-våg ska alltid förvaras platt. Om du flyttar vågen eller förvarar den vertikalt, kan du behöva utföra 2 på varandra följande vägningar för att kalibrera vågen igen. För instruktioner om hur du rengör din våg, se Hur rengör jag min Fitbit-enhet?

Är min Fitbit-våg vattentät?

Fitbit-vågar är inte vattentäta, men är damm- och vattentåliga. Om din våg blir lite våt, torka av den med en torr handduk. Om den blir helt våt, ta ut batterierna omedelbart och låt den torka.

Hur tar jag bort mina personuppgifter från min Fitbit-våg?

För instruktioner om hur du raderar din våg Hur raderar jag min Fitbit-enhet?

Kan jag använda Fitbit-vågen om jag är gravid eller har en implanterad medicinsk utrustning?

Aria och Aria 2 mäter kroppsmassa med hjälp av bioimpedansanalys, som skickar en liten elektrisk signal genom kroppen. Använd inte Aria eller Aria 2 om du har en implanterad medicinsk utrustning som en pacemaker eller om du är gravid. Kontakta din läkare om du har några frågor om hur du använder den här enheten. 

Tekniska specifikationer finns på Aria-familjens smartvågssida

Aria Air använder inte bioimpedansanalys och det finns inga begränsningar för användning om du är gravid eller har en implanterad medicinsk utrustning.

Vad är skillnaden mellan magert och vanligt läge?

Aria och Aria 2 har två lägen för att beräkna kroppsfett. Standard är ”vanligt” läge, som gäller för de flesta. ”Mager” -läget är avsett för professionella eller idrottare på mycket hög nivå med exceptionellt lågt kroppsfett i relation till deras muskelmassa.

Observera att Aria Air inte beräknar kroppsfettprocent.

Om det läge du valde verkar ge dig en felaktig procentuell läsning av kroppsfett kan du testa med att byta läge:

 • Fitbit-appen
  1. Nudda fliken Idag Användarens tillagda bild > din profilbild. 
  2. Nudda Aria 2 Människor som använder denna våg > ditt namn.
  3. Slå på eller av magerläget. Nästa gång du väger in och vågen synkroniseras växlar läget och din kroppsfettprocent beräknas med det läge du valt.
 • fitbit.com-översikt
  1. Från fitbit.com-översikten nuddar du kugghjulsikonen Användarens tillagda bild.
  2. Klick Aria 2 > människor fliken> ditt namn.
  3. Välj lämpligt läge. Nästa gång du väger in och vågen synkroniseras växlar läget och din kroppsfettprocent beräknas med det läge du valt.

Hur felsöker jag min Fitbit-våg?

Om du har problem med din Fitbit-våg, se en av artiklarna nedan för mer information:

Senaste uppdatering: November 6, 2019
Jag upplevde att den här artikeln hjälpte mig Jag upplevde att den här artikeln hjälpte mig

Jag upplevde inte att den här artikeln var till nytta Jag upplevde inte att den här artikeln var till nytta

Få kraft av att vara många

Expertråd till de senaste nyheterna. Allt finns här.
Sök i hjälpforumEndast stöds på engelska vid denna tidpunkt.

Låt oss prata

Få support