Hur spårar jag syremättnad i blodet (SpO2) med min Fitbit-enhet?

Din Fitbit-smartklocka använder sensorer för att uppskatta din syremättnad i blodet (SpO2) medan du sover.

Fitbit SpO2​funktionen är endast avsedd för allmänt välbefinnande och bör inte användas eller förlitas för medicinska ändamål. Du ska alltid konsultera din sjukvårdspersonal för alla frågor gällande din hälsa.