Thu hồi Đồng hồ thông minh Ionic một cách an toàn

Ngày 2 tháng 3 năm 2022

Thông báo đến Người tiêu dùng

Chúng tôi đã thông báo thu hồi tự nguyện đồng hồ thông minh Fitbit Ionic mà công ty đã giới thiệu vào năm 2017 và ngừng sản xuất vào năm 2020. Pin trong đồng hồ Ionic thông minh có thể quá nóng, có nguy cơ gây bỏng.

Sức khỏe và sự an toàn của người dùng Fitbit là ưu tiên hàng đầu của chúng tôi. Chúng tôi đang thực hiện hành động này vì lí do thận trọng. Chúng tôi sẽ hoàn lại tiền cho các khách hàng của Fitbit Ionic.

Chúng tôi chỉ thực hiện thu hồi đối với các thiết bị Fitbit Ionic. Việc thu hồi này không ảnh hưởng đến bất kỳ đồng hồ thông minh hoặc thiết bị theo dõi Fitbit nào khác.

Nếu bạn đang sở hữu Fitbit Ionic, vui lòng ngừng sử dụng thiết bị này.

Để biết thông tin về cách nhận tiền hoàn lại, vui lòng truy cập trung tâm hoàn tiền của chúng tôi.

Mọi thông tin chi tiết bổ sung liên quan đến việc thu hồi này được trình bày trong Câu hỏi thường gặp bên dưới. Nếu bạn có bất kỳ thắc mắc nào không được trả lời bên dưới, bạn có thể gọi cho bộ phận chăm sóc khách hàng của chúng tôi. Nhấp vào đây để tìm số điện thoại tương ứng với địa phương của bạn.

Câu hỏi thường gặp của người dùng